Събота,
  15 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Форум за образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства
Национална конференция на тема „Прилагане на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства” се проведе в София на 25 март, в деня на християнския празник Благовещение. Тя се организира от Синдиката на българските учители (СБУ) в партньорство с Бюрото на фондация „Фридрих Еберт“ – София.

Встъпителни думи и въведение по темата направи председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева, а приветствия към участниците поднесоха Диян Стаматов – заместник - министър на образованието и науката, Регине Шуберт – ръководител на Бюрото на фондация „Фридрих Еберт“ и Юлия Симеонова – изпълнителен секретар в отдел „Обучение и проекти“ на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ).

На форума присъстваха представители на държавната и местната власт, неправителствени организации, социални партньори, директори и учители, членове на СБУ. На конференцията бяха представени планът за изпълнение на стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства за 2016 година, проектът на Министерството на образованието и науката „Твоят час“ и възможностите за интердисциплинарно обучение чрез него. Презентираха ги Йосиф Нунев – държавен експерт в Дирекция „Формиране и оценка на политиките“ в МОН и Наталия Михалевска – началник на отдел в Дирекция „Организация, контрол и инспектиране“ в образователното министерство. Участниците в конференцията обмениха опит и споделиха за работата с ромските деца, политиките за задържането им в училище, както и добри педагогически практики, имащи отношение към качеството на образованието като цяло. Повече за акцентите в националния форум – четете в следващия брой на вестника.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©