Неделя,
  03 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

БАЛКАНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
Мисията на учителските синдикати на Балканите за мир


От 24 до 26 март 2016 г. в столицата Синдикатът на българските учители, с председател д.ик.н. Янка Такева, бе домакин на Балканска конференция на тема: „Учителските синдикати на Балканите за мир“. Във форума участваха представители на учителските синдикати от Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Македония, Словения, Турция, Кипър и други балкански страни. Във фокуса на сътрудничество между балканските синдикални структури в контекста на темата бяха обменени идеи, опит и ефективни политики, по отношение устойчивото развитие и качеството на образованието за мир на Балканите.

Председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева откри Балканската конференция с поздрав към всички участници и изрази дълбокото си убеждение, че учителските синдикати на Балканите по пътя на социалното партньорство са най-активни в създаването на образователни политики за мир и подобряване на системата. Сред официалните лица на международния форум бяха: Маргарита Попова – вицепрезидент на Република България, Меглена Кунева – заместник-министър председател и министър на образованието и науката, Милена Дамянова – председател на Парламентарната комисия по образование и наука в 43. Народно събрание на Република България, Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община, Мария Донска – главен секретар на Националната камисия за Юнеско - МВнР, Пламен Нанков - вицепрезидент на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), представители на редица държавни институции и обществени организации, имащи отношение към качеството образованието, на научните среди, директори, учители и синдикални активисти на Синдиката на българските учители. Поздравителен адрес бе поднесен от името на генералния директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова.

Въведение в темата на конференцията направи Мартин Ромер – европейски директор на Европейския синдикален комитет по образование (ETUCE), а проф. Татяна Дронзина – преподавател в Института за мир в Гранада – Испания, запозна присъстващите с доклада си „Образование за мир“.

По тази значима тематика свои доклади представиха и чуждестранните гости, които дадоха висока оценка за провеждането на Балканската конференция, както и за изключителното домакинство на българските им колеги. Подробности за Балканската конференция, изнесените доклади и последвалата дискусия – четете в брой № 13/4.04.2016 г. на вестника.

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©