Сряда,
  27 Октомври 2021 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

В ЦЕНТРАЛАТА НА СБУ
Обсъждаме новите държавни образователни стандарти


На 14 март 2016 г., денят, в който Синдиката на българските учители отбеляза своята 26-годишнина, в Централата на Синдиката се проведе обсъждане на новите Държавни образователни стандарти в системата на предучилищното и училищното образование за: статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (чл. 22. ал. 2. т. 14.) и за информацията и документите (чл. 22. ал.2. т. 10) от Закона за предучилищното и училищното образование. То бе организирано от Синдиката в партньорство с Министерството на образованието и науката.

Встъпителни думи и въведение по темата направиха председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева и зам.-министърът на образованието и науката Диян Стаматов. Участниците бяха приветствани и Ваня Кастрева, началник на РИО на МОН София – град. Доклад по изцяло новите стандарти, отразяващи философията на новия закон, представиха Милка Коджабашиева, директор на Дирекция „Квалификация и кариерно развитие“, Грета Ганчева, директор на Дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието” и Камелия Колева, началник на отдел в същата дирекция - МОН.

Форумът събра над 60 директори и учители, изявени членове на СБУ, които се включиха в дебата за проектите на двата държавни образователни стандарта. Подробности за основните акценти на срещата, свързани с проектите на новите държавни образователни стандарти – четете в брой № 11 на вестника.

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2021 ©