Неделя,
  03 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

26 ГОДИНИ СИНДИКАТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ
По делата ни ще ни припознаете


Преди година, на 15 март 2015 г., Синдикатът на българските учители чества със заслужено самочувствие и гордост своя 25-годишен юбилей и 120-годишнината на организираното учителско синдикално движение и просветителски печат в България. Стотици синдикалисти, сред които учредители на СБУ и ветерани, отдали четвърт век от живота си на синдикалната кауза, преживяха незабравими мигове на признание, споделено вълнение от извървения общ път и споделената надежда за бъдещето. Тържественият юбилеен концерт-спектакъл в Софийската опера и балет събра заедно с нас, десетки представители на държавни институции, социални партньори, съмишленици, приятели и гости от цялата страна, които споделиха запомнящия се празник на най-многочисления и авторитетен отраслов Синдикат в България.

И ето ни година по-късно... Синдикатът на българските учители продължи и продължава делнично все така да е вдъхновяваща, авторитетна сила в образованието. Но нека фактите говорят за политиките ни в последната една година:

- На 1 април 2015 г. СБУ подписа рамково споразумение за съвместна дейност със „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД за реализация на Програмата за профилактика, рехабилитация и отдих на националния осигурителен институт. Съгласно споразумението, членовете на СБУ ползват преференции при постъпването в базите на територията на цялата страна, като заплащат с до 50 лв. по-малко при санаториално лечение.

(Споразумението е вече преподписано и за 2016 г. ).

- През месец април 2015 г. председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева бе удостоена с почетен знак на Община Перник за активно социално партниране и утвърждаване на добрите политики за устойчиво развитие на образователната система.

- На 23 април 2015 г. СБУ инициира Национална конференция, посветена на проблемите на интеркултурното образование в България, Форумът излезе с конкретни предложения до МОН, МС и всички заинтересовани страни.

- На 28 април 2015 г. по инициатива на местните структури на СБУ и РС на КНСБ в гр. Кърджали се проведе регионална научно-практическа конференция на тема „Заплащане, квалификация и бъдеще на образованието в Кърджалийска област”.

- На 22 април 2015 г. в гр. Габрово, ОбКС на СБУ и Клубът на младия учител в града, организираха Национална кръгла маса „Перспективи за кариерното развитие на младия учител”.

- На 14 май 2015 г. СБУ проведе Осемнадесетия национален конкурс „Учител на годината”. 49 педагози бяха удостоени с отличието „Учител на годината”. Гости на тържествената церемония по награждаването бяха министър-председателят Бойко Борисов и вицепрезидентът на Република България - Маргарита Попова.

- На 25 май 2015 г. д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, бе удостоена с най-високото почетно отличие на МОН „Неофит Рилски” за приноса й в развитието на образователното дело в България.

- През май 2015 г. д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, бе отличена с Почетен знак на Славянската литературна и артистична академия за принос в издигането на духовността на цивилизацията ни, за радетелството й за сближаване на братските култури и опазване наследството на светите братя Кирил и Методий.

- На 2 юни 2015 г. СБУ бе съорганизатор на Първия детски събор „Белите гълъби на мирното детство”, Ястребино 2015 г.

- На 10 юни 2015 г. СБУ проведе Национална конференция „Взаимодействие между средното и висшето образование - перспективи и решения”. Форумът излезе с конкретни предложения до МОН, МС, висшите училища, подготвящи бъдещи педагози, и всички заинтересовани страни.

- На 11 юни 2015 г. ОбКС на СБУ – Велико Търново инициира Национална кръгла маса „Основни фактори за повишаване статуса на българските учители”, проведена в град Велико Търново.

- При изключителен интерес СБУ проведе Втория международен конкурс „Извънкласни и извънучилищни дейности за устойчиво обучение и възпитание на децата и учениците”. В него бяха отличени 72 педагози с добри практики.

- В периода 30 юни - 5 юли 2015 г. се състоя Единадесетата учителска спартакиада на СБУ с международно участие. В поредното запомнящо се събитие участваха в благородна надпревара над 450 учители от 19 големи и малки общини от цялата страна, заедно с колеги от Полша, Украйна и Румъния.- През лятото на 2015 г. СБУ реализира четвъртото издание на Постоянната академия за науки и иновации в образованието (ПАНИО). 210 изявени учители - синдикалисти и директори на детски градини и училища от цялата страна преминаха иновативните модули на обучение. От 2015 г. , съгласно подписано споразумение между лидера на СБУ д.ик.н Янка Такева и ректора на СУ „Св. Климент Охридски” всички участници в ПАНИО получават и Пета професионално - квалификационна степен от Департамента за информация и усъвършенстване на учителите (ДИУУ) при СУ „Св. Климент Охридски”.

- Октомври 2015 г. – вестник „Учителско дело” бе удостоен с почетна грамота и плакет за съществен принос към развитието на сектора за учене за възрастни - Годишна награда в категория „Медии” на МОН- отдел „Учене през целия живот”.

- През месец октомври 2015 г. по инициатива на СБУ 60 учители преминаха обучение на тема „Варианти на приложение на сензитивен тренинг в работата с ученици. Управление на конфликти в процеса на работа с ученически групи” .

- На 4 ноември 2015 г. СБУ бе домакин на Международна кръгла маса на тема „Европейските секторни социални партньори насърчават потенциала на своя диалог чрез трансфер на знания и обучение”. В него участваха Мартин Ромер - европейски директор на Европейския синдикален комитет по образование, представители на учителските синдикати от България, Германия, Испания и Белгия.

- През октомври 2015 г., Синдикатът на българските учители договори и отстоя, а правителството осигури допълнително 20 млн. лв. за увеличаване на възнагражденията на работещите в средното образование.- На 30 ноември 2015 г. СБУ проведе Национална конференция „Индикатори за измерване и инструменти за повишаване качеството на средното образование в България”. Форумът излезе с конкретни предложения до МОН, МС и всички заинтересовани страни.

- През ноември 2015 г. д.ик.н. Янка Такева бе удостоена с почетен плакет на посолството на Палестина у нас, за приноса й в развитието на отношенията между Република България и държавата Палестина.

- На 18 декември 2015 г. СБУ проведе Тридесет и петият си Синдикален съвет на тема „Професионално –творческия характер на СБУ”. Форумът се проведе с участието на множество гости от България, Дания, Холандия, Полша, Русия и Сърбия.

- На 18 декември 2015 г. СБУ проведе Деветия национален конкурс „Най-добър социален партньор-кмет” – отличени бяха 13 кметове; Деветия национален конкурс „Най-добър социален партньор – директор” - отличени бяха 24 директори; Седемнадесетия национален конкурс „Журналист на годината” - отличени бяха 4 журналисти и една медия; Деветнадесетия национален конкурс „Синдикалист на годината” - отличени бяха 28 синдикалисти.- На 8 януари 2016 г. СБУ организира Национална конференция за ролята на професионалните гимназии по селско стопанство за модерно проспериращо развитие на селскостопанския сектор. Форумът излезе с конкретни предложения до всички заинтересовани страни.

- На 22 януари 2016 г. СБУ бе основен съорганизатор на кръгла маса на тема „Новият Закон за предучилищното и училищното образование: умения за 21. век за ученици и учители- как да ги постигнем”.

- На 27, 28 и 29 януари 2016 г. СБУ, в партньорство с МОН и фондация „Европартньори – 2007”, проведе в гр. София поредица от обучителни семинари на тема „Терористичната заплаха за училищата” през които преминаха 80 директори на столични училища и детски градини. Предвижда се инициативата да продължи в цялата страна.

- На 5 февруари 2016 г. СБУ проведе традиционното обучение, свързано със съставяне и приемане на бюджета за средното образование.

- На 16 и 17 февруари 2016 г. СБУ, съвместно със Светия синод на Българската православно църква и РИО на София-град, организира семинарно обучение на тема „Изграждането, осъзнаването и запазването на християнските ценности сред децата, учениците”. В него участваха 90 директори и учители. Предвижда се инициативата да продължи в цялата страна.

- На 25 февруари 2016 г. СБУ инициира, съвместно с МОН, обсъждане на проектите за Държавни образователни стандарти за институциите и за инспектиране на детските градини и училищата. В него участваха директори на училища и детски градини,и учители от София-град и София регион.

- На 26 февруари 2016 г. в Централата на Синдиката на българските учители се проведе обучителен семинар на председатели на новоучредени синдикални организации на СБУ в училища, детски градини и извънучилищни педагогически звена от София –област и София- град.

И още:

- На 14 март 2016 г. СБУ инициира, съвместно с МОН, обсъждане на проектите за Държавни образователни стандарти за информацията и документите и за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. В него ще участват директори на училища и детски градини, и учители от София.

- На 23 март 2016 г. СБУ инициира, съвместно с МОН, обсъждане на Проект за изменение и допълнение на Закона на професионалното образование и обучение. За участие в публичното обсъждане са поканени директори на професионални гимназии и преподаватели в професионални гимназии.

За изминалата една година СБУ бе партньор на още близо 40 инициативи на държавни институции и неправителствени организации, свързани с образованието, духовните ценности, гражданското възпитание, изявата на талантливите деца на България.

Над 2500 са писмата, преписките, запитванията, консултациите на които е отговорил писмено експертният състав в Централата на СБУ за периода март 2015 г – март 2016 г. . Сред приоритетните политики на СБУ в момента е и подписването на нов Колективен трудов договор за системата на народната просвета.

Сигурно е, че по делата му винаги ще припознаете нашия Синдикат. Той е силен, сплотен, можещ и се развива непрекъснато, с пулса на времето, за да подкрепя, насърчава и вдъхновява българското учителство в професионален и социален аспект.

Честита 26 - годишнина на всички горди и достойни членове на Синдиката на българските учители!____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©