Неделя,
  03 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Партньорство за устойчиво развитие на образованието


На 25 февруари т.г. в Централата на Синдиката на българските учители се проведе обсъждане на новите Държавни образователни стандарти в системата на предучилищното и училищното образование за институциите (чл. 22, ал. 2. т. 11 от ЗПУО) и инспектирането на детските градини и училищата (чл. 22, ал. 2. т. 16 от ЗПУО). То бе организирано от Синдиката в партньорство с Министерството на образованието и науката.

Форумът събра над 60 директори и учители, изявени членове на СБУ, които се включиха в дебата за проектите на двата държавни образователни стандарта. Встъпителни думи и въведение по темата направиха председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева и зам.-министърът на образованието и науката Диян Стаматов. Доклад по изцяло новите стандарти, отразяващи философията на новия закон, представиха Лазар Додев – директор на Дирекция „Организация, контрол и инспектиране“ в МОН, Наталия Михалевска и Кристина Габровска – началници отдел в същата дирекция. Подробности за основните акценти на срещата, свързани с проектите на новите държавни образователни стандарти – четете в брой № 9 на вестника.

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©