Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

ОТКРИТО ПИСМО
от д.ик.н. Янка Такева - Председател на Синдиката на българските учители, във връзка с освобождаването на ръководния екип на МОН


ОТКРИТО ПИСМО

от Председателя на Синдиката на българските учители,

д.ик.н. Янка Такева

Във връзка с освобождаването на ръководния екип на МОН, искам да изкажа благодарност на проф. Танев и на неговия екип за доброто социално партниране, за интензивната съвместа работа при приемането на Закона за предучилищното и училищното образование и подготовката на държавните образователни стандарти. Благодаря за тяхната подкрепа при реализирането на общите ни политики, насочени към създаване на благоприятна среда и спокойна атмосфера в детските градини и училищата за обучение и възпитание на нашите деца и ученици.

Подкрепяхме иновативните политики на министър Танев относно въвеждането на дуалното професионално обучение, на колежанското образование и идеите му за обучение на възрастни през целия живот, които се надявам, че ще намерят място в изменението и допълнението на закона за професионалното образование и обучение.

Като социални партньори и като Председател на Синдиката на българските учители многократно съм се обръщала към министър Танев и екипа му, че е необходимо да се извършат дълбоки структурни промени в министерството, да се създадат по-работещи екипи за професионално изпълнение на образователните политики.

Образователната система е изключително сложна и промените в нея винаги трябва да бъдат предлагани за широко публично обсъждане. В тази посока очаквам следващият министър на образованието и екипа му да са изключително коректни и диалогични с българския учител и със социалните партньори и да поставят на задълбочен обществен дебат изработването на всички нови учебни програми. Да работи за повишаване на общественото доверие към образователната система и издигане статуса на българския учител.

д.ик.н. ЯНКА ТАКЕВА

Председател на СБУ____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©