Сряда,
  27 Октомври 2021 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Обръщение на Изпълнителния Комитет на Синдиката на българските учители към работещите в системата на народната просвета в Република България


СИНДИКАТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ

ОБРЪЩЕНИЕ

НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ

НА СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ

КЪМ РАБОТЕЩИТЕ В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Недоумяваме, че председателят на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България(СРСНПБ) и някои директори, членове на СРСНПБ, се обявяват против възможността за 10% увеличаване на работните заплати в системата на народната просвета.

Обезпокоени сме, не защото очаквахме, че всички директори ще застанат до СБУ в разумните ни и аргументирани предложения и искания за промяна на заплатите на всички работещи в системата. Очаквахме, че в духа на доказаното през годините партньорство ще постигнем единни позиции по необходимите промени в нормативните актове. Още повече, че допълнителните средства за системата на образованието са извоювани с много усилия.Това най-добре го знаят членовете и ръководството на СБУ, а не авторите на клишето(клишираното) Отворено писмо.

Може би трябва да се запитаме дали основната мисия на СРСНПБ като организация е да опонира и изразява непочтено отношение към синдикатите. И след като има политическо решение за увеличаване на работните заплати на учителите с Бюджет 2013 с 10%, защо призовават синдикатите да потърсят „други възможности за подобряване стандарта на българския учител.“

Какви цели преследвате, г-н Шейнин?!

Как бихме могли да се надяваме на добро и обективно отношение на обществото към образованието и към заетите в системата, когато вътре в самата нея едва ли не се демонстрира неуважение и неразбиране към труда на учителя. Не ни ли подсказва обществената практика, че е наложително да вземем пример от други отрасли, които постигнаха успех, защото са единни в исканията си?

Ето защо призоваваме всички – нека погледнем обективно и да разберем, че е необходимо увеличаването на работните заплати да бъде наша обща позиция – и на учителите, и на директорите, и на непедагогическия персонал. Да осъзнаем, че директорите, учителите и непедагогическия персонал имат своето важно, специфично и единно място в системата.

Настоящият момент изисква от Вас – работодателите от СРСНПБ, да преодолеете високомерието и пренебрежението си, там, където те съществуват, към работещите в Средното образование и техните представителни организации. В името на постигане на по-високи цели, от които обществото ни се нуждае.

Българският учител заслужава това.

Безпринципното противопоставяне не е решение.

ИК на СБУ____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2021 ©