Неделя,
  03 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Осигурени са допълнителни средства за извънучилищните педагогически учреждения


Правителството осигури допълнителни средства за извънучилищните педагогически учреждения за 2016 г. Това са институциите, в които се организират дейности, свързани с развитието на интересите, способностите и потребностите на децата и учениците в областта на науката, техниката, изкуствата и спорта, както и диагностична, рехабилитационна и корекционно-възпитателна дейност. Чрез тях се създават условия за ограничаване на преждевременно отпадащите деца от образователната система.

С постановлението за изменение на постановление №36 на Министерския съвет от 2015 г. за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета се актуализират размерите на осигуряваното финансиране във връзка с увеличаването на минимални учителски заплати от 1 октомври 2015 г. Средствата са предвидени в бюджета за тази година.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 от 14 януари 2016 г. за изменение на Постановление № 36 на Министерския съвет от 2015 г. за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета (ДВ, бр. 16 от 2015 г.)е публикувано в раздел НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ/ Постановления на сайта на СБУ.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©