Неделя,
  16 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Нов размер на минималната работна заплата за страната


В бр. 1 от 5 януари 2016г. на Държавен вестник се обнародва Постановление № 375 от 28 декември 2015 г. на Министерския съвет за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2016 г.

От 1 януари 2016 г. размерът на минималната месечна работна заплата за страната е 420 лв. и на минималната часова работна заплата 2,50 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица. Размерът на минималната месечна работна заплата се определя за пълен работен месец.

В раздел НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ/ Постановления на сайта на СБУ е публикувано Постановление № 375 от 28 декември 2015 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©