Неделя,
  16 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Важно! Нормативни документи


Уважаеми колеги,

в раздел НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ на сайта на СБУ са публикувани следните документи:

Наредба № 5 от 30 ноември 2015 г. за общообразователната подготовка (Държавен вестник, брой: 95, от дата 8.12.2015 г.)

Постановление № 341 от 3 декември 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г., приета с Постановление № 40 на Министерския съвет от 2015 г.(Държавен вестник брой: 95, от дата 8.12.2015 г.)

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г.(Държавен вестник брой: 98, от дата 15.12.2015 г.)

Постановление № 347 от 10 декември 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г., приета с Постановление № 40 на Министерския съвет от 2015 г.(Държавен вестник брой: 98, от дата 15.12.2015 г.)

Постановление № 351 от 10 декември 2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми „Оптимизация на училищната мрежа“, „Модернизиране на системата на професионалното образование“, „На училище без отсъствия“ и „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище“, одобрени с Решение № 299 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование(Държавен вестник брой: 98, от дата 15.12.2015 г.)

Постановление № 354 от 11 декември 2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г.(Държавен вестник брой: 98, от дата 15.12.2015 г.)

Постановление № 355 от 11 декември 2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г.(Държавен вестник брой: 98, от дата 15.12.2015 г.)

Правилник за устройството и дейността на Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието(Държавен вестник, брой: 100, от дата 18.12.2015 г.)

Постановление № 363 от 17 декември 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г., приета с Постановление № 40 на Министерския съвет от 2015г.(Държавен вестник, брой: 101, от дата 22.12.2015 г.)

Постановление № 367 от 17 декември 2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище“, одобрена с Решение № 299 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование (Държавен вестник, брой: 101, от дата 22.12.2015 г.)____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©