Петък,
  24 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

XXXV Синдикален съвет на СБУ обсъди темата за професионално-творческия характера на Синдиката на българските учители


На 18 декември 2015 г. се проведе XXXV Синдикален съвет на СБУ. В него участваха над 300 представители на СБУ от цялата страна, както и гости от България, Дания, Холандия, Полша, Русия и Сърбия. В XXXV Синдикален съвет на СБУ се включиха: Мартин Ромер, Европейски директор на Европейския синдикален комитет по образование (ETUCE); Ваня Кастрева, зам.-министър на образованието и науката; Чавдар Христов, вицепрезидент на КНСБ; Милка Коджабашиева, директор на дирекция „Квалификация и кариерно развитие” в МОН; Стефанка Балева, председател на Сдружението на директорите в средното образование в Република България (СДСОРБ), Асен Александров - зам.-председател на СДСОРБ; Диян Стаматов от Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България /СРСНПБ/; представители на Софийския ученически съвет /СУС/.

XXXV Синдикален съвет на СБУ откри д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ. Темата на тазгодишния престижен форум на СБУ бе „Професионално-творческият характер на Синдиката на българските учители“. Основен доклад по темата на Съвета представи Красимир Попов, заместник-председател на СБУ. В резюме Мартин Ромер, Европейски директор на Европейския синдикален комитет по образование очерта приоритетните политики на Европейския синдикален комитет по образование. Развитието в професионално-творчески характер на своите синдикати, като добър опит споделиха в презентациите си: Дорота Обидняк - секретар по международната дейност на полския учителски синдикат (ZNP); Борка Вишнич - секретар по международната дейност в Синдиката на учителите от Сърбия (TUS); Константин Гужевкин - зам.-председател на Московската градска организация на Съюза на образованието в Русия и Елен Шолтен - член на Бюрото на Синдиката на холандските учители (AOb).

По време на XXXV Синдикален съвет на СБУ бе представен и подробен коментар - анализ на новия Закон за предучилищното и училищното образование и свързаните с него поднормативни актове, подготвен и презентиран от Иван Кънчев и Пламен Иванов, главни експерти в Направление „Професионално-творческа защита“ на СБУ.

Отношение по темата на XXXV Синдикален съвет на СБУ взеха и приветстваха участниците в него: Ваня Кастрева - зам.-министър на образованието и науката, Чавдар Христов - вицепрезидент на КНСБ; Милка Коджабашиева - директор на дирекция „Квалификация и кариерно развитие” в МОН, Асен Александров - зам.-председател на СДСОРБ, Диян Стаматов от СРСНПБ, Райчо Райчев, представител на СУС, синдикалисти.

Тържествен завършек на XXXV Синдикален съвет на СБУ постави празничната церемония по награждаването на отличените синдикалисти в юбилейния Десети национален конкурс на СБУ „Синдикалист на годината“.

На 18 декември, след приключването на XXXV Синдикален съвет на СБУ, се състоя традиционната празнична вечер, по време на която се проведоха тържествените церемонии по награждаването на отличените в Седемнадесетия национален конкурс на СБУ „Журналист на годината“ и Деветия национален конкурс на СБУ за най-добър социален партньор - кмет и директор.

Подробности за деловия ход, дискусиите и взетите решения на XXXV Синдикален съвет на СБУ очаквайте в бр.1 за 2016 г. на вестник „Учителско дело”.

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©