Неделя,
  03 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

МИНИСТЪР ТОДОР ТАНЕВ ПОДПИСА ПЪРВИТЕ НАРЕДБИ ЗА ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ


Министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев подписа вчера Наредба за учебния план, Наредба за общообразователната подготовка и Наредба за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала. Това са основните подзаконови нормативни актове, с които се определят държавните образователни стандарти по чл. 22, ал. 2, т. 3, т. 4 и т. 13 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Трите наредби, които регламентират разпределението на учебното време между учебните предмети по класове, етапи и степени, очакваните резултати от обучението по отделните предмети в края на всеки етап, както и изискванията към съдържанието и процедурите за оценяване и одобряване на познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, бяха утвърдени след широко обществено обсъждане с различните заинтересовани страни и след отчитане на всички аргументирани становища, мнения и предложения, получени в МОН, на електронната поща, както и при обсъждането на проектите по време на обиколката на екип на Министерството из цялата страна.

Пресцентър на МОН____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©