Вторник,
  28 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Проведе се второ заседание на учредения Форум за дуално образование в България


Второто заседание на учредения Форум в изпълнение на проект "Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система“ събра на 23 ноември 2015 г. в София, хотел „Балкан” всички заинтересовани страни, отговорни за въвеждане на дуалната система в българското образование – държавни и местни институции, браншови камари и бизнес организации, синдикални и работодателски организации, представители на неправителствения сектор и др. Сред тях бяха д.ик.н. Янка Такева - председател на Синдиката на българските учители, Юлия Симеонова – изпълнителен секретар на КНСБ, експерти в МОН, представители на Българо-швейцарската търговска камара, Българо-австрийската търговска камара, Германо-българската индустриално търговска камара, представители на националните работодателски и браншови организации, журналисти и др.

По време на заседанието бяха представени системите за дуално обучение в различни Европейски страни: Швейцария, Австрия, Германия и Словакия, моделите на които пилотно се реализират в системата на професионално образование и обучение в България. Участниците във Форума се обединиха около идеята за най-голяма приложимост и ефективност на дуалната система в Словакия, поради констатирано сходство с българската образователна система. Бе решено по време на следващото заседание на Форума да се дискутират принципите за подготовката на проектозакона за изменение на Закона за професионалното образование и обучение у нас, както и регламентираните според него критерии за вход и изход в системата на дуалното обучение у нас. Следващото заседание ще се проведе в началото на 2016 г.

Повече за събитието можете да прочетете в бр. 37 на в-к „Учителско дело“.

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©