Четвъртък,
  30 Ноември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Писмо на Владислав Горанов - министър на финансите, във връзка с Постановление № 294/30.10.2015г. на Министерския съвет за увеличаване на работните заплати в системата на средното образование


Уважаеми колеги,

Във връзка с изпълнение на Постановление № 294 на Министерския съвет от 30.10.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери за 2015 г. по бюджета на общините, министърът на финансите Владислав Горанов е изпратил писмо до кметовете на общини за увеличаване на разходните стандарти за функция "Образование". Разпределението по общини може да видите в прикачения файл по-долу.
виж прикачения файл


____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©