Сряда,
  27 Октомври 2021 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ
Насърчаване на социалния диалог в образованието
На 4 ноември 2015г. в гр. София Синдикатът на българските учители организира международна кръгла маса на тема „Европейските секторни социални партньори насърчават потенциала на своя диалог чрез трансфер на знания и обучение”. Тя е в изпълнение на програмата „Европейски секторен социален диалог” и има за цел да увеличи познанията на социалните партньори за европейския, националния секторен и междусекторен социален диалог и други въпроси в тази връзка.

В конференцията взеха участие Мартин Ромер - Европейски директор на Европейския синдикален комитет по образование, Пламен Нанков - вицепрезидент на Конфедерацията на независимите синдикати в България, д.ик.н. Янка Такева - председател на Синдиката на българските учители, Бианка Стеге - генерален секретар на Европейската федерация на работодателите в образованието, Ваня Кастрева – зам.-министър на образованието и науката, представители на партньорски организации от България, Германия, Испания, Финландия, Белгия и други европейски страни. Бяха дискутирани проблемите, свързани със съвременните предизвикателства на европейския социалния диалог, постиженията в тази област и бъдещето му развитие, както и укрепването на връзките и оптимизирането на комуникационните потоци за социален диалог на национално и европейско ниво. Участниците във форума имаха възможност да се запознаят и да обсъдят добри европейски практики.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2021 ©