Неделя,
  03 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Среща със синдикалния актив в район „Люлин” – София


На 9 октомври 2015г. екипът на 56. СОУ „ Проф. Константин Иречек“ - София бе домакин на организирана среща на синдикалния актив с председателя на СБУ - д.ик.н. Янка Такева в присъствието на Милко Младенов. Събитието се проведе по инициатива на председателя на ОбКС на СБУ - район „Люлин”, Виолетка Стоянова и в него взеха участие Снежана Дукова, народен представител от 43 НС и член на Комисията по образованието и науката, Жельо Иванов – главен експерт в Централата на СБУ, директори и учители от училищата и детските градини от район „Люлин” - София и др.

По време на срещата, която премина при изключителен интерес от страна на присъстващите, председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева представи най-актуалните проблеми в образователната система и въпросите, свързани с вече приетия закон за предучилищното и училищното образование и финансирането на системата на средното образование. Тя акцентира върху политиките на Синдиката за увеличаване на работните заплати и подробно отговори на зададените въпроси за пенсионирането, диференцираното заплащане и кариерното развитие на педагогическата колегия. Г-жа Такева говори за развитието на образованието и отношението към него като фактор за икономическия и духовен авторитет и просперитет на всеки микрорайон и общината като цяло и изрази удовлетворението си от въведения модел за развитие на сектор „Образование” в Столична община, успешно мултиплициран и в останалите общини на страната.

Кметът на район „Люлин” Милко Младенов представи политиката на общинската администрация за подобряване условията на труд в училищата и детските градини и безопасността на средата за децата и учениците в тях. Той насочи вниманието на аудиторията върху реализираните дейности по изграждане на спортни и детски площадки и саниране и реконструкция с цел обновяване на съществуващата инфраструктура на учебните звена, като основен приоритет за развитието на района. Постигнатите резултати и придобивки бяха онагледени с постери и рекламни материали. Бяха споменати и усилията на екипа на г-н Младенов за подобряване на кадровото обезпечаване на територията на района.

От името на присъстващите в залата г-жа Такева пожела на г-н Младенов и неговия екип да продължат и занапред традиционно добрите партньорски отношения в името на успешния социален диалог и добрите политики за развитие на столицата. И припомни на аудиторията почетното отличие, връчено от Синдиката на българските учители на г-н Милко Младенов „Най-добър социален партньор - районен кмет 2013 г.“____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©