Неделя,
  03 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Състоя се тренинг за повишаване на психологическите компетентности на учители


В съответствие с основната политика на СБУ за повишаване на квалификацията на синдикалните членове, в Централата на Синдиката се състоя безплатно обучение на над 60 изявени учители от детската градина до 12. клас (6-8 октомври т.г.) Темата бе „Варианти на приложение на сензитивен тренинг в работата с ученици. Управление на конфликти в процеса на работа с ученически групи.” Целта е преминалите през тренинга да мултиплицират наученото сред своите колеги в детската градина или училището, в което работят, за да могат те по-успешно да се справят с предизвикателствата в класната стая.

Участниците в обучението се срещнаха с председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева, която ги поздрави за избора на тази възможност да усъвършенстват своите педагогически компетентности и ги запозна с някои актуални политики на СБУ. На преминалите обучението официално им бе връчен сертификат.

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©