Събота,
  15 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Среща на синдикалния актив в район „Надежда“ – София


На 22 октомври 2015 г. в конферентната зала на столичното 101. СОУ „Бачо Киро” с директор Илиана Митрова се състоя работна среща на синдикалния актив от район „Надежда“ с председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева и с участието на инж. Димитър Димов. Срещата се състоя по инициатива на председателя на ОбКС на СБУ - район „Надежда“ Георги Данов и в нея участие взеха Стефани Михайлова - член на Комисията по образование в 43. Народно събрание, Мария Минчева - директор на дирекция „Образование“ в Столична община, Желю Иванов - главен експерт в Централата на СБУ, учители и директори на детски градини и училища от столичния район „Надежда“ и др.

В своето експозе председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева запозна присъстващите с модерните и иновативни политики на Синдиката, насочени към устойчивото развитие на образователната система; с отстояване сигурността и стабилността на работните места; с постигнатото досега и с новите политики и актуални задачи, свързани с приетия закон за предучилищното и училищното образование и финансирането на средното образование с бюджет 2016 г. Акцентира върху политиките на Синдиката за повишаване на работните заплати на заетите в средното образование и квалификацията на учителите. „Българският учител - каза лидерът на СБУ - е най-важната част от обществото, тъй като полага най-същностния общественополезен труд и може да се похвали с резултати, като: устойчивост на образователната система, на работните места, устойчивост при кариерното развитие и политики, насочени към младите учители.“ Тя честити празника - Деня на народните будители, на всички учители в залата и допълни: „Няма образователна система в европейските страни, която толкова целенасочено да развива и усъвършенства педагогическите кадри, а ние успяхме това да го направим. Заслуга имаме и за изграждането на Постоянната академия за науки и иновации в образованието, с която въведохме наставничеството, което залегна в Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри.“

Г-жа Такева благодари на инж. Димов, един от добрите социални партньори на Синдиката на българските учители - за активния социален диалог, за отговорното му отношение и грижа за образованието, учебните заведения и учителите в район „Надежда“. Тя припомни на аудиторията, че инж. Димитър Димов е носител на високото отличие на Синдиката на българските учители „Най-добър социален партньор – районен кмет за 2012 г.“ и изрази увереност, че и занапред споделените отговорности и ефективно сътрудничество ще бъдат гаранция за по-добри резултати, засягащи образованието и просперитета на района.

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©