Вторник,
  05 Юли 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Международна конференция обсъди „Учебникът в контекста на обществените очаквания и потребности“


Международна конференция „Учебникът в контекста на обществените очаквания и потребности“ се проведе на 21 октомври 2015 г. в София. Организатори на форума са Издателска къща „Анубис” и Издателство „Булвест 2000“ в партньорство с „Келт България” ООД, Синдиката на българските учители, Българска академия на науките, Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България, Сдружение на директорите в средното образование в Република България, Съюза на математиците. Конференцията е част от поредица юбилейни събития, с който издателска група „Анубис-Булвест“ отбеляза четвърт вековен юбилей. Във фокуса на активната обществена дискусия бяха различни аспекти, свързани с модернизирането на българското образование и създаването на качествени и ефективни учебници и учебна литература, с настоящата и бъдещата нормативна уредба в това отношение, както и с представянето на най-добрите европейски практики. Участие във форума взеха проф. Тодор Танев – министър на образованието и науката, академик Стефан Воденичаров – председател на Българската академия на науките (БАН), д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители, Красимир Попов – зам.-председател на СБУ, Иван Кънчев – главен експерт в Централата на Синдиката, Ваня Кастрева – зам.-министър на образованието и науката, Йорданка Фандъкова – кандидат за кмет на София, Надежда Цветкова – управител на РААБЕ България, директори на дирекции в МОН, представители на академичните среди, неправителствения сектор и родителската общност. Сред лекторите на форума бяха автори, учени и водещи експерти от сферата на образованието от Германия, Словения, Сърбия, които споделиха добри практики, свързани със създаването на достъпни, качествени и съвременни учебници и учебни помогала. Своя опит по темата мултиплицираха водещи учители, автори на учебници от академичните среди от България, които активно използват новите технологии и електронните образователни ресурси за качествен учебно-възпитателен процес и за по-високи постижения на своите възпитаници.

Форумът протече в три тематични панела: „Какво можем да очакваме от учебника според нормативната уредба“, „Европейски критерии за създаване на качествен учебник и системи за оценяването му“ и „Предизвикателството електронно обучение“, последвани от оживени дискусии. Споделени бяха успешни проекти на съвременни учебници и се представиха актуалните дигитални образователни тенденциии и условията за развитието им в България. Дискутирани бяха: критериите за създаване на качествен и достъпен учебник и системите за оценяването му; учебната литература в помощ на преподаването и ролята на българския учител като творец, съавтор, компетентен оценител и ползвател на учебника; творческата самостоятелност на педагога и правото му на собствен избор и интерпретация, анализ и оценка на използваните от него учебни помагала; предварителна апробация на учебниците в реална учебна среда и нуждата от модерни технологии за оценяване на новоизлизащите такива; как практически издателите могат да подпомагат учителите за подобряване на резултатите от преподаването; ценността на онлайн образователните технологии в помощ на българското училище. Акцент бе поставен и върху съдържателната, текстовата и функционалната структура на съвременния училищен учебник по предмети, основа за качествени знания и ключови умения у учениците. Подробности за хода на форума и изнесените презентации – четете в брой 33 на в. „Учителско дело“.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©