Неделя,
  03 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Сътрудничество за устойчиво развитие на столичната образователна система


По повод Деня на народните будители и по инициатива на председателя на Комисията по образование и наука в 43. Народно събрание Милена Дамянова в София се проведе среща на кмета на Столична община Йорданка Фандъкова с учители и директори от учебните заведения в районите „Красно село“ и „Студентски“. Форумът премина при засилен интерес в препълнената конферентна зала на Общинския културен институт – Дом на културата „Красно село“, и бе израз на уважение към общественозначимия труд на учителите - съвременните будители на българската нация. Сред официалните гости на събитието бяха д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители, Желю Иванов – главен експерт в Синдиката, Красимир Вълчев - главен секретар на МОН, Мария Минчева – директор на Дирекция „Образование“, Стефанка Балева – председател на Сдружението на директорите в средното образование в Република България и Асен Александров – зам.-председател на Сдружението, инж. Пламен Църноречки и Димитър Дилчев, които дискутираха с учителите политиките за качествено и устойчиво развитие на столичната образователна система.

„Образованието е фундамент за развитието на обществото“ – подчерта по време на среща Йорданка Фандъкова и допълни, че то има ключова роля за успеха и ефективността на всяко управление и няма как да се развива без съвременна нормативна уредба и адекватното финансиране, гарант за просперитета на системата. „Когато станах зам.-кмет за сферата на образованието имаше 2 и половина млн. лева инвестиции в цяла София за около 400 училища и детски градини. През тези години благодарение на доброто социално партниране, силните аргументи, устойчивата и прагматична политика успях да наложа увеличаване близо десет пъти на бюджета за образование - факт, който се вижда” – изтъкна тя и добави, че инвестициите в образователната система сега са около 250 млн. лв. „Бъдещето на нацията ни се гради на доброто образование“ – припомни Фандъкова и посочи, че досега са построени 80 нови детски завадения, а за следващия период са осигурени проекти и терени за строителство на нови 25 детски градини за 102 групи в 16 района на Столичната община. „Имаме и първите 24 проекта за училища и детски градини за цялостна модернизация и обновяване на сградите по новата Оперативна програма „Региони в растеж“, както и проекти за ремонт на училищните дворни пространства и изграждането на над 100 спортни площадки. Ние, хората, които сме в тази зала – каза г-жа Фандъкова, - всички социални партньори, както и Синдикатът на българските учители, градим чрез такива ползотворни обсъждания и дискусии, добри политики и за развитието на столичната образователна система с професионализъм, смелост, добронамереност, стабилност и прозрачност в политиките.“ Йорданка Фандъкова изрази своя респект и удовлетворение от прогресивното социално партниране със Синдиката на българските учители и увери, че заедно с лидера на СБУ д.ик.н. Янка Такева активно работят за превръщането на София в столица на образованието. Г-жа Фандъкова говори още за образователните политики и новите стратегически проекти, които ще допринесат за повишаване на качеството на учебно-възпитателния процес, обхвата и задържането на децата в училище, квалификацията на учителите.

Председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева благодари за поканата на народния представител Милена Дамянова и подчерта, че само по пътя на доброто социално партниране се случват значими промени в системата и се задават новите политики за развитието на образователните процеси в столицата. Тя благодари на екипа на г-жа Фандъкова за активното социално сътрудничество в утвърждаване на новите политики за развитие на образованието в столицата, както и за специалната грижа и внимание на инж. Пламен Църноречки и Димитър Дилчев за учебните заведения, детските градини, както и за учителите в районите „Красно село“ и „Студентски“. Г-жа Такева честити празника - Деня на народните будители, на учителите в залата, на всички съпричастни към българското образование, на хората, допринасящи за запазване и издигане на българската нация и духовност.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©