Неделя,
  03 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

ОБРЪЩЕНИЕ
НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СБУ
Д.ИК.Н. ЯНКА ТАКЕВА
КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ
ПО ПОВОД 5 ОКТОМВРИ - СВЕТОВЕН ДЕН НА УЧИТЕЛЯ


Скъпи колеги,

Днес, на 5 октомври, светът чества Деня на учителя. Ние, българските учители, имаме голяма заслуга за това. Той бе учреден през 1994 г. по предложение на българската делегация в ЮНЕСКО. През 1995 г. Синдикатът на българските учители бе първата и единствена организация, която предложи Световният ден на учителя да бъде признат за празник на учителя и в България, и ежегодно с официални писма до институциите настояваше за това. То стана факт с Решение № 697 на Министерския съвет от 29 септември през 2006 г.

Това е ден, в който получаваме благодарност на обществото и институциите за нашия труд и можем да се похвалим с успехите си. Но празникът е и възможност да насочим вниманието им към решаване на значими проблеми на учителската професия: необходимост от по-високо качество на началната подготовка и системна последваща квалификация на учителите; повишаване на работните заплати; усъвършенстване финансирането на образованието и условията на труд; социална политика, обвързана с образованието; недостиг от кадрово обезпечаване на българското образование и нисък социален статус на учителя.

На 5 октомври Ръководството, Изпълнителният комитет и Националният стачен комитет на СБУ отново засвидетелстват своята последователна политика пред обществото за отстояване принципите на модерното образование и дължимото уважение към българския учител.

Уважаеми колеги,

Тази година мото на Световния ден на учителя е: „Разширяване правата и възможностите на учителите, създаване на устойчиви общества“. То трябва да фокусира вниманието и политическата воля върху разширяване на възможностите на учителите - личностни, професионални, икономически, административни, социални - за постигане на качествено образование и създаване на устойчиво общество.

5 октомври напомня: Инвестицията в учителите е инвестиция в бъдещето. Както на учителите днес, така и на бъдещите колеги ще са необходими знания, подготовка и квалификация, които да им позволят да удовлетворяват разнообразните образователни потребности на всяко българско дете и ученик.

Споделяме убеждението, че на образованието трябва да се гледа като на национална политика. Да се създават устойчиви във времето условия, осигуряващи възможности за достоен труд за всички в училище, привличане и задържане на младите хора в учителската професия и по-добро качество на образование.

Решаващо за развитието на България е да има вдъхновени и вдъхновяващи учители, успяващи да мотивират учениците си и да ги подготвят като добри професионалисти, толерантни и креативни личности, честни и достойни хора, които умеят да правят житейски избори и да имат куража, знанията, подготовката и упоритостта да ги постигат. Всеотдайни към професията си учители, които уверено и с достойнство могат да кажат: „Аз съм учител в България!“

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ!____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©