Събота,
  09 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ
КАКТО РАБОТОДАТЕЛЯТ, ТАКА И РАБОТНИКЪТ ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯТ МОГАТ ДА ПРЕКРАТЯТ ТРУДОВИЯ ДОГОВОР, КОГАТО Е ПРИДОБИТО ПРАВО НА ПЕНСИЯ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ


В Държавен вестник, брой 54 от 17.07.2015 г. е публикуван Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Направени са промени в чл. 327, ал. 1- създава се нова т. 12, и в чл.328, ал.1 се връща т.10, които влизат в сила от деня на обнародването, т.е. – 17.07.2015 г

Съгласно чл. 327, ал. 1, т. 12 от Кодекса на труда работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Следователно въвеждането на нова т. 12 в ал. 1 на чл. 327 дава възможност на работника или служителя, придобил право на пенсия да прекрати трудовия си договор без предизвестие. С тази промяна се облекчава работника или служителя при прекратяване на трудовия договор по негова инициатива, защото до момента това прекратяване се извършваше при условията на чл. 325 КТ – по взаимно съгласие или по чл. 326, ал. 1 КТ с предизвестие от страна на работника.

Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ работодателят обаче може да прекрати трудовия договор при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, само след като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 КТ .

Синдикатът на българските учители препоръчва на своите членове, ако не им се налага веднага да напуснат системата на образованието, да изчакат работодателят да предприеме процедура по прекратяване на договора /чл.328, ал.1, т.10 КТ/, тъй като в такъв случай ще получат една заплата повече, под формата на отработено или платено предизвестие.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©