Неделя,
  16 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Работно посещение на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева в област Добрич


В навечерието на новата учебна година от 1 до 9 септември т.г. председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева бе на работно посещение в област Добрич.По покана на Гинка Василева, председател на РС на КНСБ – Добрич, и Павлина Димитрова, областен координатор и председател на ОбКС на СБУ – Добрич, тя проведе обучителни срещи в градовете Тервел, Каварна и Добрич. На тях присъства синдикалният актив, директори на училища и детски градини от общините Тервел, Каварна, Шабла, Балчик, Крушаре, Добрич – селска. Председателят на Синдиката запозна присъстващите с договорените допълнителни 20 млн. лв. за увеличение на заплатите на учителите и непедагогическия персонал в системата на средното образование, исканията на СБУ за Бюджет 2016, основните моменти в новия закон за предучилищно и училищно образование, който се очаква да бъде приет от НС до средата на м. октомври, промените в нормативната база, кадровото обезпечаване в българското образование и др. Г-жа Такева се срещна и с Детелина Николова - кмет на община Добрич, Цонко Цонев – кмет на община Каварна, и инж. Живко Георгиев - кмет на община Тервел. Подробности – в брой 27 на в. "Учителско дело”.

Таня ЛЕОНИДОВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©