Вторник,
  05 Юли 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Тържествено бе открито второто издание на семинара „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение и възпитание на децата и учениците“


На 1 септември 2015 г. д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, тържествено откри в СОК „Камчия“ вече добилия популярност и утвърден авторитет семинар на тема: „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение и възпитание на децата и учениците”. Форумът е заключителна част от едноименния конкурс, който се провежда за втора поредна година по инициатива на СБУ, съвместно с Фондация „Устойчиво развитие за България” и Санаторно-оздравителен комплекс /СОК/ „Камчия”, под патронажа на Министерство на образованието и науката. В тържественото откриване се включиха Манол Чобанов, заместник-изпълнителен директор на СОК „Камчия“ и Камелия Колева - началник отдел „Достъп до образование“ в дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието” в Министерството на образованието и науката.Тук бе и журито на авторитетния конкурс: председателят - доц. д-р Райна Захариева от Департамента за информация и усъвършенстване на учители към СУ „Св. Климент Охридски“ и членовете - Величка Николова, директор на 144.СОУ „Народни будители“ в гр. София, Деница Танева, директор на ОДК „Св. Иван Рилски“ – гр. Казанлък и доц. Емилия Лазарова – Генчева, представител на СОК „Камчия“.

Д.ик.н. Янка Такева поздрави участниците в семинара, като представи дългогодишната иновативна и устойчива политика на СБУ за утвърждаване и развитие на извънкласните и извънучилищните дейности в българското училище. Тя говори по актуални за средното образование проблеми и припомни, че всяка инвестиция, направена за децата, е най-стойностната и хуманна инвестиция в света.

Камелия Колева презентира политиката и дейността на МОН, като акцентира върху възможностите за финансиране на извънкласните и извънучилищни дейности, които осигуряват ПМС №36/2015 и ПМС №2/2000 г., Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, Националния календар за извънучилищни дейности на МОН и др.

Манол Чобанов отправи приветствие от името на Станка Шопова, изпълнителен директор на СОК „Качмия“ и управител на Фондация „Устойчиво развитие на България“. Участниците в семинара имаха възможността да видят и филм за Санаторно-оздравителния комплекс, който е своеобразна столица на щастливото детство, но и център, осигуряващ изключителни възможности за извънучилищни дейности и личностно развитие на децата, за по-пълноценното им общуване с учителите и родителите. За позитивната емоционална атмосфера на тържественото откриване доринесе и филмът на Надя Стаменова – Флорова старши начален учител в столичното 41.ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, посветен на признанието, което получава учителската професия днес.

В петдневния семинар се включиха над 100 учители и специалисти, работещи в сферата на извънкласната дейност от детската градина до дванадесети клас, от извънучилищните образователни звена, както и директори, експерти по образование, научни работници и преподаватели от педагогическите факултети на университетите. Те ще участват в творчески работилници, ще представят личните си добри практики, като се възползват и от възможността да обобщят и мултиплицират добрия педагогически опит, да изразят лична позиция и да предложат авторски решения на поставените проблеми по отношение на извънкласната и извънучилищната дейност в системата на средното образование. Ще имат възможност да се насладят на богата културна програма, подготвена от домакините.

Предстои кулминацията на събитието - тържествената церемония по награждаването на отличените в Конкурса, която ще се проведе на 4 септември 2015 г.

УД____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©