Сряда,
  06 Юли 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Стартира четвъртото издание на Постоянната академия за науки и иновации в образованието на Синдиката на българските учители


На 15 юли 2015 г. д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ даде официален старта на четвъртото издание на Постоянната академия за науки и иновации в образованието /ПАНИО/ на Синдиката на българските учители. Специален гост на тържественото откриване, на утвърдената вече инициатива на СБУ , провеждана традиционно в хотел „Феникс”, гр. Хисаря бе проф. Тодор Танев, министър на образованието и науката. Още като професор в СУ “Св. Климент Охридски”, той бе сред първите подкрепили изпреварващите политики за развитието на средното образование на СБУ и един от първите лектори на Академията по темата за стратегическото планиране в сферата на образованието.

Светлото дело на СБУ бе благословено от отец Александър Палазов от църквата “Св. Панталеймон”, гр. Хисаря. Организаторите и участниците бяха приветствани и от Пенка Ганева – кмет на Хисаря.

При голям интерес започна обучението на първата група учители - новатори и директори на училища и детски градини, иновативни управленци от София-град, Пазарджишка и Ямболска област.

За периода 15 юли – 12 август 2015г. повече от 210 изявени учители – синдикалисти, директори на детски градини и училища от цялата страна, ще бъдат обучени в четвъртото издание на ПАНИО на специфични знания и необходими умения в два модула: “Лидерство в училищна среда” с лектор доц. д-р Божидара Кривирадева - катедра “Теория на възпитанието”, факултет по педагогика на СУ “Св. Климент Охридски” и “Наставничеството на младите учители” с лектор доц. д-р Надежда Калоянова, ръководител на катедра “Педагогика и психология” при Бургаския университет “Проф. Асен Златаров”.

От тази година, съгласно подписано споразумение между лидера на СБУ д.ик.н. Янка Такева и ректора на СУ “Св.Климент Охридски” чл.-кор., проф.дин Иван Илчев, всички преминали през иновативното обучение на Постоянната академия за науки и иновации в образованието /ПАНИО/ на Синдиката на българските учители ще получават Пета професионално-квалификационна степен от Департамента за информация и усъвършенстване на учители/ДИУУ/ при СУ “Св. Климент Охридски”.

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©