Неделя,
  03 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

МАРТИН РОМЕР, ЕВРОПЕЙСКИ ДИРЕКТОР НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СИНДИКАЛЕН КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ:
Без добре подготвени и мотивирани учители всяка реформа се обрича на неуспех


Европейският синдикален комитет по образование е изправен пред редица предизвикателства, свързани с развитието и усъвършенстването на образователните системи в държавите, членки на ЕС. Ще посоча най-важните, които имат базисно значение за справяне със съществуващите проблеми. Ние сме изправени пред основния въпрос, свързан с договореностите, между някои страни. До сега ние говорихме за качество на образованието в Европа, обаче, имайки предвид пазара на труда и образованието, стигаме до съвсем различни изводи. За да можем да се преборим с тези договорености, които сега се правят, имаме много работа основно с Европейския парламент, респективно с комисията по образование. Друго голямо предизвикателство е социалният диалог. По време на кризата в много европейски страни той достигна критични нива, с което трябва да се преборим, помагайки на нашите организации. И разбира се продължаваме борбата за качествено образование. Сега се орязват бюджетите за образованието на почти половината от Европейските страни, сериозни са и демографските проблеми. Учителите стават все по-възрастни, пенсионират се и напускат професията. В следващите 5 години ще са необходими най-малко 2 млн. добре подготвени млади учители, които да се влеят в системите на средното образование в отделните страни. А за да бъде качествено обучението и възпитаните на учениците, трябва и преподавателите да са качествени.В България сега много се говори за реформи в образованието. Учителите тук получават твърде ниски заплати. За да се промени тази ситуация са необходими инвестиции. Не може да има добро образование, без да има добри учители, отговарящи на осъвремените предизвикателства в класната стая, мотивирани да се квалифицират и усъвършенстват в професията. Без необходимото финансиране в тази посока, всяка реформа се обрича на неуспех. Каквито и реформи да се правят, няма да се достигне нищо, ако не се промени към по-добро положението на учителите. В това отношение Синдикатът на българските учители работи много за реализиране на политики, насочени към защитата на правата на учителите. За да се постигат успехи в образованието, неговото качество да се повишава са необходими подготвени учители с достойно заплащане на техния труд. Това може да се постигне само от един силен и сплотен синдикат, какъвто твърдя, че е Синдикатът на българските учители.

В навечерието на Новата учебна година искам да отравя моето послание: Вие български учители, трябва да се борите непрестанно за по-добри условия на работа, за по-високи заплати, за по-качествено образование. Ние ще продължим да ви подкрепяме. Продължавайте упорито да се борите за това. Поздравявам ви за успешното провеждане на Единадесетата спартакиада на учителите с международно участие, една прекрасна инициатива на СБУ, която създава приятелства и ражда много ценни идеи.

Записа: Таня ЛЕОНИДОВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©