Четвъртък,
  30 Ноември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Учители новатори от цялата страна бяха отличени от Департамента за информация и усъвършенстване на учителите


Учители новатори от цялата страна се събраха да представят своята визия за съвременното приложение на образователни on-line програми в българското училище и детска градина. Презентациите бяха направени на 13 юни т.г. по време на заключителния етап на XI издание на Конкурса за образователно-програмни продукти на Департамента за информация и усъвършенстване на учители (ДИУУ) при СУ „Св. Кл Охридски“ 2015. Гости на събитието бяха зам.-министърът на образованието и науката Ваня Кастрева, председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, преподаватели от СУ, научни работници, директори, учители и ученици, медии и др. С благодарност към официалните гости за присъствието и подкрепата, както и за усилията и амбицията на участниците при разработването на своите онлайн приложения, проф. д-р Росица Пенкова откри етапа на конкурса, в който бяха наградени най-атрактивните и иновативните идеи на учители от цялата страна. Поздравление по повод провеждането на поредния значим форум, „даващ различно измерение на образователната ни система“, поднесе зам.-министър Ваня Кастрева. Тя поздрави всички, „които са наградени и са удовлетворени от своя труд, и тези, които са вдъхновени да следват добрия пример“. В подкрепа на новата Стратегия за информационните технологии за въвеждане и използване на съвременните информационни и мрежови приложения и програми за повишаване качеството на образованието, обогатяване на учебното съдържание и въвеждане на иновационни образователни методи в учебно-възпитателния процес, бе поднесеното поздравително слово от д.ик.н. Янка Такева. С удоволствие, „че се е докоснала до най-талантливите и амбициозни представители на учителската колегия, мотивирани да повишават своите компетенции и умения, както и тези на своите ученици“, поздрави присъстващите участници и гости председателят на СБУ. „Да се съдейства за доразвиване на информационно-технологичната компетентност на учителите при създаване, прилагане и адаптиране на качествени образователно-програмни продукти, както и подкрепа за усъвършенстване на техните преподавателски умения“, са част от приоритетните политики, по които ще продължи да работи най-големият учителски синдикат у нас, допълни още г-жа Такева.

Според регламента на конкурса, бяха номинирани 35 продукта под формата на самостоятелни елементи или цялостни образователни практики, предлагащи използван софтуер или уеб базирана педагогическа платформа за мотивация, ориентация и упражнение на деца и ученици в обучението по даден учебен предмет или културно-образователна област, както и за оценяване на учебни постижения. Компетентното жури отличи участници в 11 категории. Голямата награда на Конкурса за комплексно приложение на ИКТ в образованието бе връчена на Радка Атанасова, гл. учител по БЕЛ от ПГАСГ „Арх. Камен Петков”, Пловдив. Всички участници получиха сертификат за участие и бяха наградени с еднодневно безплатно обучение в ДИУУ по тематика, свързана с интегриране на ИКТ в образованието. Най-добрите, отличени с Голямата награда и Първа награда в съответните категории, получиха почетни грамоти и безплатно участие в V Есенен научно-образователен форум „Съвременното училище и квалификацията на учителите“, организиран от ДИУУ в София на 21-22 ноември 2015 г., както и „Буквар с различни поучения • Рибен буквар • 1824-2004 • Юбилейно издание“. Спечелилите втора награда бяха удостоени с грамота и юбилеен сборник „60 години от основаването на ДИУУ”. Класираните на трето място освен с грамота си тръгнаха и с предметни награди. Учениците, наградени в категорията „Методика: Екипна работа с ученици”, получиха от партньора на ДИУУ „Прознание” АД ваучери за дистанционни курсове по техен избор. По време на официалното връчване на наградите присъстващите се насладиха на най-добрите презентации в областта на математиката, музиката, българския език и френски, и др. В „смарт територията на училището“ бяха допуснати и гостите на атрактивното събитие, за да оценят „добрите практики“.

ДИУУ в партньорство с МОН и СБУ ще продължи да работи в посока на привличане на по-широк кръг от учители - инициатори за въвеждане на ИКТ по учебни предмети в системата на предучилищното и средното образование, за повишаване на успеваемостта на учениците, и като цяло за качеството на българското образование.

…За да няма граници за общуване между хората. Благодарение на глобалните информационните технологии днес това е възможно...

Ивайла ВАСИЛЕВА

Списък на наградените учители-новатори в XI издание на конкурса за образователно-програмни продукти на Департамента за информация и усъвършенстване на учителите /ДИУУ/ при СУ „Св. Кл. Охридски“

Голямата награда на Конкурса за комплексно приложение на ИКТ в образованието бе връчена на Радка Атанасова, гл. учител по БЕЛ от ПГАСГ „Арх. Камен Петков”, Пловдив

Категория „Методика: Екипна работа с ученици”

Първа награда - Соня Цветкова, ст. учител по английски език и екип ученици от 10. клас на ФСГ „Васил Левски”, Монтана

Втора награда - Варя Динкова, ст. учител по ИИТ и екип ученици от 6. клас и 12. клас на СОУ „Козма Тричков”, Враца, и Катерина Милева, учител по ИТ и екип ученици от 6. клас на ОУ „Христо Ботев”, Търговище

Категория „Методика: Съдържание”

Първа награда - Светла Караянева, учител по история от Гимназия с хуманитарен профил „Св. св. Кирил и Методий”, Пловдив

Втора награда - Марина Петрова, учител по БЕЛ от ПГЕЕ, Пловдив

Категория „Методика: Интердисциплинарност”

Първа награда - Теменужка Пенева, гл. учител по физика (в съавторство с ученици) от СОУ „Св. св. Кирил и Методий”, Смолян

Втора награда - Галя Вълова, ст. детски учител от ОДЗ „Зора”, Враца

Трета награда - Петя Драганова, гл. учител по математика от ПГЛПИ „Атанас Буров”, Горна Оряховица

Категория „Методика: Оценяване”

Първа награда - Таня Димитрова, ст. учител по музика от ОУ „Йордан Йовков”, Ямбол

Втора награда - Татяна Стоянова, учител по БЕЛ от ПГТР, Враца

и Диян Печеняшки, учител по МАТ и ИИТ от Спортно училище, Велико Търново

Категория „Презентация”

Първа награда - Марин Попов, учител по ИИТ от 40. СОУ „Луи Пастьор”, София

Втора награда - Райна Илиевска, ст. детски учител от ОДЗ № 70 „Пролет”, София

Категория „Интернет игри”

Първа награда - Илиана Илиева-Дъбова (в съавторство с ученици),

БНУ, Тарагона и БНУ, Барселона (Испания)

Втора награда - Мария Георгиева, ст. учител – начален учител от 54. СОУ „Св. Иван Рилски”, София

Категория „Флаш”

Първа награда - Милен Замфиров от СУ – ФНПП

Трета награда - Мария Кушлова, ст. детски учител ЦДГ „Радост”, Свищов

Категория „Анимация”

Първа награда - Милена Палатова, ст. учител по физика

от 119. СОУ „Акад. Михаил Арнаудов”, София

Категория „Уеб приложения”

Първа награда - Пламен Стефанов, ръководител компютърен кабинет в

ОУ „Любен Каравелов”, Попово

Втора награда - Мариана Коларска, ст. учител по английски език

В ТПГ „Никола Вапцаров”, Радомир

Трета награда - Елка Иванова, гл. учител по история и екип ученици от 8. клас на ОУ „Любен Каравелов”, Попово, и Дончо Пачиков, учител по ИИТ

с екип ученици от 9. клас на ПГЕА, София

Категория „Софтуер за интерактивна дъска”

Първа награда - Ели Дечева, ст. учител по френски език, ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери”, Пловдив____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©