Неделя,
  03 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Още едно предложение на СБУ беше удовлетворено
- учителите да получават обезщетение от 10 брутни работни заплати при пенсиониране


Председателят на синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева благодари на председателя на Комисията по образование г-жа Милена Дамянова, както и на всички депутатите от Комисията по образование, че още едно искане на Синдиката на българските учители бе уважено и прието - учителите да получават обезщетение от 10 брутни работни заплати при пенсиониране. Председателят на СБУ си постави за цел това да се осъществи и то вече е факт в проектозакона за Предучилищното и училищното образование.

Депутатите в пленарна зала ще уважат решението на ПК.

Председателят на СБУ поздравява г-жа Милена Дамянова за изпълненото искане и благодари за ползотворния социален диалог като се надява доброто партньорство да продължи и в бъдеще.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©