Вторник,
  28 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Сътрудничество за съвременно устойчиво предучилищно образование


На 28 май т.г. в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски” се проведе национален форум на тема: „Иновации за ефективно сътрудничество в предучилищното образование”. Форумът, посветен на 30-годишнината от приемането на България за член на Световната организация ОМЕП и на обявената от Европейския съюз 2015 за Година на развитието, бе организиран от Българския национален комитет (БНК) - ОМЕП и Факултета по начална и предучилищна педагогика ( ФНПП) на Алма матер. Поздравления по повод юбилея поднесоха проф. д-р Албена Чавдарова - зам.-ректор на СУ „Св. Климент Охридски”, доц. д-р Николай Цанев - зам.-декан по учебната дейност на ФНПП, д.ик.н. Янка Такева. Бяха прочетени поздравителни адреси от името на Ваня Кастрева, зам.-министър на образованието и науката, Евгения Вълкова - началник на РИО на МОН – София-град, Албена Тотева, началник на РИО на МОН - Плевен, Бисерка Михалева, началник на РИО на МОН – Сливен и др. Проф. д-р Елена Русинова, председател на БНК–ОМЕП представи целите и дейността на организацията в периода 1985-2015г.

По време на второто пленарно заседание бяха представени над 20 презентации, показващи успешни педагогически практики в детски градини в градовете София, Плевен, Сливен, Левски и др., както и научни съобщения на преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски” - ФНПП и от РУ „Ангел Кънчев”. Повече за събитието – в бр. 22 на в. „Учителско дело”.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©