Петък,
  01 Юли 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Ползотворно сътрудничество


На 20 май 2015 г., по време на посещението си в град Варна по повод участието в международния фестивал „Славянска прегръдка”, д. ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители се срещна и разговаря с кмета на града Иван Портних. В срещата взеха участие още Лилия Христова, директор на общинската дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ и Веселин Рашев, председател на ОбКС на СБУ Варна.

По време на срещата лидерът на СБУ д.ик.н. Янка Такева даде висока оценка на градивното социално партньорство между Синдиката и Общинска администрация Варна.

„Г-н, Портних, колективният трудов договор за системата на средното образование, подписан с Община Варна, както и политиките като цяло, които провеждате в областта на образованието, дават на учителите и всички служители в тази сфера спокойствие и сигурност. Радваме се, че наред с подобряването на инфраструктурата на града, обръщате толкова голямо внимание на децата, учениците и учителите и се грижите приоритетно за тяхното развитие“, каза д.ик.н. Янка Такева.От своя страна кметът на града запозна подробно председателя на СБУ с реализацията на градските проекти, както и с общинските програми в сферата на образованието. „Най-важни са децата на Варна, затова полагаме усилия, да им създадем приятна и безопасна среда. Успяхме да решим проблема с липсата на места в детските градини, приоритетно работим по обновяване на инфраструктура към учебните заведения в града. Ремонтирахме тротоари, поставихме повдигнати пешеходни пътеки, изградихме паркинги за родителите. В момента работим по обновяване на 230 детски площадки в града“ подчерта Иван Портних.

Кметът на Варна Иван Портних изказа уверенията си, че и занапред ще продължи да работи в активен диалог и ползотворно сътрудничество със Синдиката на българските учители.

По повод предстоящия 24 май, председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева връчи специален подарък на кмета на Варна Иван Портних - книгите „История славянобългарска” на Паисий Хилендарски – факсимилно издание на зографската чернова от 1762 г. и Рибния буквар на д-р Петър Берон.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©