Вторник,
  05 Юли 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Списък на наградените в XVIII Национален конкурс на СБУ „Учител на годината” – 2015


I. Удостоени със званието „Учител на годината”

1. Направление „Предучилищно възпитание и подготовка”

Маруся Василева Обретенова, старши учител в ЦДГ №116 „Щастливо детство”, гр. София

Мила Богданова Николова, учител в ЦДГ №18 „Дора Габе”, гр. Добрич

Стоянка Драганова Драганова, старши учител в ЦДГ „Детелина“ – с. Йорданово, общ. Силистра

2. Направление „Начално образование”

Бойка Стоянова Михайлова, старши учител в ОУ „Митрополит Авксентий Велешки”, гр. Самоков

3. Хуманитарно направление

Донка Йозова Радева, старши учител по история в Професионална гимназия по хранителни технологии и техника, гр. Пловдив

Ива Христова Кузманова, старши учител по български език и литература в Професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади”, гр. Габрово

Иван Александров Занов, главен учител по история в Общинско спортно училище „Дръстър“ – гр. Силистра

4. Направление „Природоматематическо”

Радка Ташева Костадинова, старши учител по физика в СОУ „Иван Вазов”, гр. Вършец

Силвия Георгиева Боянова, главен учител по физика и информационни технологии в Професионална гимназия „Акад. Корольов”, гр. Дупница

5. Направление „Изкуства и спорт”

Димитринка Иванова Андреева, старши учител по физическо възпитание и спорт в ОУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Ботевград

6. Направление „Професионално образование”

Мая Иванова Гешева, главен учител в Национална финансово-стопанска гимназия, гр. София

Минко Костов Минчев, старши учител в Професионална гимназия по транспорт „Проф. Д. Табаков“, гр. Сливен

7. Направление „Директори и помощник-директори”

Бойко Свиленов Богутев, директор на ОУ „Св. Иван Рилски”, гр. Перник

Веселка Стоянова Тепавичарова, директор на 1. СОУ „Пенчо П. Славейков”, гр. София

Лиляна Анастасова Якимова, директор на Професионална гимназия по хотелиерство и туризъм „Акад. Неделчо Неделчев”, гр. Сливен

8. Направление „Възпитателна работа, извънкласни и извънучилищни дейности, училищни психолози и педагогически съветници”

Ели Иванова Докузанова, старши учител в Национален дворец на децата, гр. София

Татяна Савова Йотова, главен учител в СОУ „Христо Ботев”, гр. Айтос

9. Направление „Млади учители”

Галина Иванова Иванова, младши учител по английски език в Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Д. Табаков“, гр. Сливен

II. Носители на специалната награда на Председателя на СБУ

1. Направление „Предучилищно възпитание и подготовка”

Евелина Стоилова Ангелова, старши учител по музика в ОДЗ №14 „Дружба“, гр. Варна

Марина Емилова Гунчева, детски учител в ОДЗ „Славейче“, гр. Криводол

Надя Велиславова Дойчева, старши учител в ОДЗ “Гьончо Белев“, гр. Ихтиман

2. Направление „Начално образование”

Петя Петрова Бойчева, старши учител в ОУ „Иван Вазов“, гр. Смолян

Славка Костадинова Джурджева, старши учител в ОУ „Райна Княгиня“, гр. Пловдив

Соня Георгиева Рачева, старши учител във Второ ОУ „П. Р. Славейков“, гр. Стара Загора

3. Хуманитарно направление

Миглена Евелинова Кехайова, старши учител по история и география в Професионална гимназия по техника и технологии „Хр. Ботев“, гр. Смолян

Невена Иванова Ичевска-Зонева, старши учител по български език и литература в Образцова математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“, гр. Пловдив

Соня Борисова Цветкова, старши учител по английски език във Финансово-стопанска гимназия „В. Левски“, гр. Монтана

Тоня Викторова Томова-Поборникова, старши учител по руски език и история в Профилирана гимназия с изучаване на чужди езици „Св. Методий“, гр. София

4. Природоматематическо направление

Диана Руменова Стефанова, главен учител по математика в ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Асеновград

Миглена Георгиева Велячка, старши учител по информатика в Национална хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Благоевград – носител и на наградата „Димитър Павлов“

Николина Костадинова Атанасова, старши учител по биология и химия в Професионална гимназия по селско стопанство „В. Левски“, гр. Първомай

Стефка Георгиева Георгиева, старши учител по физика в СОУ „Св. Константин-Кирил Философ“, гр. Русе

5. Направление „Изкуства и спорт”

Елвира Тодорова Ангелова, старши учител по физическо възпитание и спорт в СОУ „Васил Кънчов“, гр. Враца

Радослав Пенчев Димов, учител по физическо възпитание и спорт в VI ОУ „Иван Вазов“, гр. Габрово

Светлана Драгоева Рангелова, старши учител по музика в ЦДГ „Деница“, гр. Пловдив

6. Направление „Професионално образование”

Екатерина Александрова Петрова, старши учител в Професионална гимназия по туризъм „Ал. Константинов“, гр. Банкя

Катя Владова Ралчева, старши учител в Професионална гимназия по транспорт „Проф. Цветан Лазаров“, гр. Плевен

Мариана Иванова Петрова, старши учител в Професионалната гимназия по транспорт и лека промишленост, гр. Омуртаг

Румяна Цветанова Витньова, старши учител в СОУ „Козма Тричков”, гр. Враца

7. Направление „Ди¬рек¬то¬ри и помощник-ди¬рек¬то¬ри”

Донка Йорданова Савова, помощник-директор в Спортно училище „Г. Бенковски“, гр. Варна

Красинка Йотова Доганджийска, директор на 20 ОУ „Тодор Минков“, гр. София

Петя Николова Цикалова, директор на ОДЗ „Пролет“, гр. Велико Търново

8. Направление „Възпитателна работа, извънкласни и извънучилищни дейности, училищни психолози и педагогически съветници”

Величка Благоева Мандаджиева, старши възпитател в СОУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Хаджидимово

Здравка Кръстева Динчева, старши учител в ОУ ”Хр. Ботев”, с. Камбурово, общ. Омуртаг

Любима Георгиева Манолова, главен учител в Национална хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Благоевград

Мариана Асенова Алексиева, главен учител в Общински детски комплекс, гр. Пловдив

Юлия Митева Кавръкова, старши учител в Общински детски комплекс, гр. Варна

9. Направление „Млади учители”

Костантина Радославова Радулова, младши детски учител в ЦДГ №20 „Златното ключе“, гр. Бургас

Марина Ивановна Парпулова, ресурсен учител в Ресурсен център, гр. Габрово

Специални награди и за:

Йорданка Владева Филипова, учител-ветеран от гр. Благоевград

Виолин Велков Неделчев, старши учител по изобразително изкуство в 143. ОУ „Георги Бенковски“, гр. София

III. Номинирани за званието „Учител на годината”

1. Направление „Предучилищно възпитание и подготовка”

Виолета Маринова Петрова, старши учител в ЦДГ ”Зорница”, гр. Сливен

Десислава Красимирова Минчева, учител в ЦДГ „Перуника”, гр. Габрово

Димитринка Николова Андронова, старши учител в ЦДГ „Първи юни”, гр. Горна Оряховица

Елка Маринова Бобева, старши учител в ЦДГ „Първи юни”, гр. Горна Оряховица

2. Направление „Начално образование”

Владимира Костова Тенева, старши учител в СОУ „Константин Константинов”, гр. Сливен

Цветанка Николаева Манова, старши учител в ОУ „Цанко Церковски”, гр. Мизия

3. Хуманитарно направление

Галина Георгиева Стоянова, старши учител в Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост, гр. Омуртаг

Диана Недева Атанасова, старши учител в Гимназия с хуманитарен профил „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Пловдив

Красимира Ангелова Ангелова, старши учител в Национална Априловска гимназия, гр. Габрово

Милена Димова Цанева, старши учител в ОУ „Отец Паисий”, гр. Силистра

Роза Илиева Балтова, старши учител в СОУ „Любен Каравелов”, гр. Пловдив

Стефка Георгиева Граматикова, старши учител в Природо-математическа гимназия „Акад. проф. д-р Асен Златаров“, гр. Ботевград

Тодор Георгиев Тодоров, старши учител в Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Д. Табаков“, гр. Сливен

4. Природоматематическо направление

Добринка Костадинова Бакларова, старши учител в Професионална гимназия по техника и технологии „Хр. Ботев”, гр. Смолян

Красинела Христова Георгиева, старши учител в Национална Априловска гимназия, гр. Габрово

Цветелина Георгиева Гергова, главен учител в СОУ „Козма Тричков”, гр. Враца

5. Направление „Изкуства и спорт”

Няма

6. Направление „Професионално образование”

Ивелина Недкова Недкова, старши учител в Професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади”, гр. Габрово

Людмила Светлинова Иванова, старши учител в Професионална гимназия „Акад. Корольов“, гр. Дупница

7. Направление „Ди¬рек¬то¬ри и помощник-ди¬рек¬то¬ри”

Ели Христакиева Грозева, директор на ЦДГ “Деница”, гр. Пловдив

Милка Петкова Тодорова, директор на ОДЗ №2 ”Незабравка”, гр. Мизия

Цанка Петкова Ненчева, директор на ЦДГ „Радост”, гр. Севлиево

8. Направление „Възпитателна работа, извънкласни и извънучилищни дейности, училищни психолози и педагогически съветници”

Светлана Александрова Василева, старши учител в ОУ „Неофит Рилски”, гр. Габрово

9. Направление „Млади учители”

Няма____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©