Събота,
  15 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

ОБРЪЩЕНИЕ
на Координационния съвет на КНСБ
по случай 1 май – Международен ден на труда и на международната работническа солидарност и официален празник на КНСБ


Скъпи братя и сестри синдикалисти,

На 1-ви май работещите по целия свят честват Международния ден на труда и на международната работническа солидарност. Той се роди през 1886 г. от вопъла, страданието и смъртта по улиците на Чикаго в името на хляба и правата ни.

1 май е официален празник и на КНСБ. В годината, когато отбелязваме 25-годишния си юбилей и 110 години от организираното работническо движение в България, ние се обединяваме в общ призив с Международната конфедерация на профсъюзите за „борба с бедността и край на корпоративната алчност!”. От началото на 80-те години досега произведеният брутен вътрешен продукт в света се е утроил, а в същото време неравенството и поляризацията в доходите са достигнали невиждани размери. Огромната пропаст между бедни и богати днес е предизвикателство пред човечеството и набираща все по-голям размах заплаха за социалния мир.

Старата демокрация „Европа”, която доскоро беше символ на благоденствие, трудов и правов ред, социален и икономически просперитет, също е в плен на разрастващата се бедност и неравенства. Политиката на строги икономии, в отговор на икономическата, финансовата и дълговата криза, се провали и задълбочи проблемите. Безкрайните съкращения и реформите на пазара на труда не дадоха прокламираните решения. Резултатът е – нисък икономически ръст, дефлация, висока безработица, по-несигурна работа, нарастваща бедност, неравенства и обществено недоволство.

Европейският съюз рискува да заплати много висока политическа цена за провалените политики. Има алтернатива и тя се базира на публичните инвестиции, нарастване на заплатите като фактор за икономически растеж и справедливото преразпределение на благата. Средната ставка на корпоративния данък в ЕС-28 падна от 35% през 1995 г. до 22.9% през 2014 г. Трудът плати висока социална цена. Крайно време е корпорациите да поемат своя дял от трудностите и ограниченията. Хората имат нужда от данъчни системи, които справедливо преразпределят общественото богатство и не правят богатите по-богати, а бедните – по-бедни и безпризорни.

Новата Европейска комисия, водена от Жан-Клод Юнкер, предложи инвестиционен план за 315 млрд. евро. Това е стъпка в правилната посока. Но тя не е достатъчна да възстанови загубените от 2008 г. досега инвестиции. А освен това – малка е вероятността значими директни инвестиции да се насочат в държавите, които най-много се нуждаят от тях.

България е изправена пред един от най-трудните и отговорни етапи от своето развитие. Когато в Европа се предприемат, макар и все още начални, но позитивни стъпки към инвестиции и нова заетост, у нас все още се робува на „фискалната консолидация”. Продължават да се лансират „структурни реформи”, които най-често означават либерализация, защита на корпоративни и лични интереси, загуба на работни места, несигурни договори за работа, свити заплати и все по-малко колективно договаряне.

КНСБ иска и подкрепя реформи, които създават икономически ръст и качествени работни места, а не такива, които максимизират печалбите за сметка на работещите семейства. Създаването и поддържането на достойни работни места за всички никога не е било по-важно, защото разделението на имащи и нямащи, на бедни и богати става все по-драстично.

- 48% от българското население е в риск от бедност и социално изключване;

- 27% от наетите са „ниско платени работници” и основен източник за попълване контингента на „работещите бедни”;

- 25% от младите хора, които са завършили образованието си, се борят да намерят достоен труд;

- 2/3 от нашите майки и бащи мизерстват с пенсии около и под официалната линия на бедност.

Картината се допълва от безнаказани нарушения от страна на работодатели и правителства на основни права на работниците – на сдружаване, на колективно трудово договаряне. Нерядко самите синдикалисти са подложени на огромен натиск.

В навечерието на празника – символ на трудовата солидарност и борбата за справедливост на трудовите хора по целия свят – КНСБ за пореден път заявява категорично, че ще се бори за социална пазарна икономика, за капитализъм „с човешко лице”, за утвърждаване в българската реалност на ценностите свобода, солидарност, справедливост и достоен труд. Ще ги защитаваме докрай, мотивирани, единни, непреклонни и ще ги отстоим!

Трудови хора на България,

Днес страната ни е изправена пред поредица предизвикателства. Те са изпитание и за нас, хората на труда, и за предприятията – техните собственици и управители, и за властите в страната. В навечерието на този знаков за работеща България празник – Първи май – призоваваме всички трудещи се, техните работодатели, парламент и правителство – нека заедно, с обединени усилия и споделена отговорност, да намерим верните решения – през диалог, експертност и надеждни аргументи. За да я има България! За да живеем и работим тук ние, децата ни и идните поколения!

Честит празник, приятели, синдикалисти, трудови хора, граждани на България!____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©