Неделя,
  16 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ
Членовете на СБУ ще заплащат до 50 лв. по-малко при санаториално лечение
На 1 април 2015 г. в Централата на Синдиката бе подписано рамково споразумение за съвместна дейност на СБУ със „Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс“ ЕАД за реализиране на Програмата за профилактика, рехабилитация и отдих на Националния осигурителен институт. Съгласно споразумението, членовете на Синдиката на българските учители ще се ползват с преференции при постъпване в базите на територията на цялата страна, като ще бъдат освободени от резервационна такса в размер от 20 до 50 лв., която се заплаща при настаняване в съответния филиал. Сред изискванията на тази програма е членовете на СБУ да представят членска карта, да бъдат с непрекъснати здравни осигуровки през последните 36 месеца и да имат направление от личния лекар за вида клинична пътека за физикална терапия и рехабилитация – 2015 г.

В „Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс“ работи висококвалифициран висш и среден медицински персонал с богат опит и добра съвременна медицинска апаратура, с иновативни техники, които отговарят на стандартите на Европейския съюз. Постигат се трайни положителни резултати и благоприятен ефект при лечението на широк кръг от заболявания през цялата година.

Споразумението бе подписано от д.ик.н. Янка Такева и Плумелина Мичева, прокурист на „Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс“ ЕАД в присъствието на адвокат Ани Димитрова. То влиза в сила от 1 април 2015 г.

„С това рамково споразумение се сбъдва една наша мечта - синдикалните ни членове, работещи в системата на средното образование, да имат възможност при облекчени условия да възстановяват своите сили и да укрепват здравето си в модерни, съвременни санаториуми. Те и досега можеха да се възползват от програмите на НОИ, но оттук нататък вече ще ползват преференциални условия и ще заплащат от 20 до 50 лв. по-малко” – подчерта г-жа Такева при подписването на рамковото споразумение.

За допълнителна информация за филиалите на Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс: тел: +359 2 980 35 52; тел: +359 2 987 31 76, sitemail@rehabilitation.bg

Подписаното споразумение може да видите в прикачения файл


виж прикачения файл


____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©