Неделя,
  03 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Нова електронна платформа за учене през целия живот EPALE стартира у нас
На 5 март в „София хотел Балкан” се проведе конференция за представяне на електронната платформа за учене на възрастни в Европа EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe). Тя бе организирана от Министерството на образованието и науката, в качеството си на национално звено за подкрепа на новата инициатива на Европейската комисия. На форума присъстваха представители на ключовите заинтересовани страни на национално ниво – Министерство на труда и социалната политика, Министерство на културата, Агенцията по заетостта, Центъра за развитие на човешките ресурси, и други държавни институции, както и всички национално представителни работодателски и синдикални организации. Конференцията беше открита от проф. Тодор Танев - министър на образованието и науката. Поздравително слово по повод новата инициатива поднесоха: Даниела Везиева, зам.-министър на икономиката, д.ик.н. Янка Такева - председател на Синдиката на българските учители и Елка Димитрова - представител на Министерство на труда и социалната подкрепа.

EPALE е онлайн платформа за учене на възрастни през целия живот. Сайтът е предназначен за преподаватели, учители, обучители и доброволци, както и за хора, ангажирани с разработването на политики в сферата на образованието и обучението на възрастни. Платформата ще функционира на всичките 24 европейски езика. Инициирана от Европейската комисия, ЕРАLЕ се управлява от Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура.

Тя цели превръщане на ученето през целия живот в реалност; подобряване на качеството и ефикасността на образованието за възрастни, насърчаване на равенството, социалното сближаване и активното гражданско участие чрез образованието за възрастни.

Министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев след като обяви официалния старт на Електронната платформа за учене на възрастни у нас, се регистрира в EPALE.

Ивайла ВАСИЛЕВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©