Вторник,
  28 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

КРИМИНАЛИЗИРАНЕ НА НАСИЛИЕТО ВЪРХУ УЧИТЕЛИТЕ


По повод постъпващи в Синдиката на българските учители сигнали за приложено насилие върху учители при или по повод изпълнение на служебните им задължения и чести появи на такива случаи в медиите, Ви уведомяваме, че по искане на Синдиката на българските учители бяха направени промени в Наказателния кодекс за криминализирането на нападението над учители. Те са публикувани в Държавен вестник, бр. 61 от 09.07.2013 г.

Съгласно чл. 131, ал. 2 от Наказателния кодекс за причиняване на телесна повреда на учител (възпитател) при или по повод изпълнение на службата или функцията му наказанието е лишаване от свобода:

1. от пет до петнадесет години при тежка телесна повреда;

2. от три до десет години при средна телесна повреда;

3. от една до пет години при лека телесна повреда по чл. 130, ал. 1 НК;

4. до три години при лека телесна повреда по чл. 130, ал. 2 НК.

Съгласно чл. 116, ал. 2 от Наказателния кодекс за убийство на учител (възпитател) при или по повод изпълнение на службата или функцията му наказанието е лишаване от свобода от двадесет до тридесет години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

За да могат тези записи в Наказателния кодекс да влязат в действие потърпевшото лице трябва да подаде молба. Престъпления като лека телесна повреда се преследват при наличие на подадена от пострадалия молба, наречена частна тъжба. Частната тъжба се подава в съответния районен съд по мястото на извършване на престъплението, представят се и писмени доказателства (медицинско свидетелство на пострадалия). За престъпления като средна или тежка телесна повреда наказателното преследване от общ характер се възбужда по тъжба на пострадалия до прокуратурата.

Павлина Петрова,експерт-юрист в Централата на СБУ____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©