Събота,
  09 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Проектозаконът за предучилищно и училищно образование влиза в пленарна зала


След разисквания в три парламентарни комисии - по бюджет и финанси, по култура и медии и по въпросите на децата, младежта и спорта, Законопроектът за предучилищното и училищното образование, внесен от депутата Милена Дамянова и група народни представители бе одобрен на първо четене.

Дебат предизвика разписаната в него възможност частните училища и детски градини да бъдат финансирани с държавни средства чрез единния разходен стандарт за издръжка на дете/ученик. Към днешна дата това ще струва на държавата 9,8 млн. лв. годишно за общо 162 частни училища. Тази идея е одобрена на първо четене и от Комисията по бюджет и финанси към 43 Народно събрание. Основен аргумент на вносителите е, че „българските деца не могат да се делят на държавни и частни”. Предвижда се моделът да влезе в сила през учебната 2017-2018 учебна година.

Според Синдиката на българските учители, „финансирането на частните детски градини и училища от държавния бюджет може да започне от годината, в която разходите за системата на образованието като процент от БВП надхвърлят 5%”. СБУ има изключително много забележки и притеснения от така внесения законопроект. Пълният текст на Становището на СБУ относно Законопроект за предучилищното образование и възпитание, внесен на 21.11.2014 г. в 43-то Народно събрание под №452-01-51, можете да прочетете на сайта на СБУ: www.sbubg.info

По време на разискванията народните представители поискаха подробни финансови разчети, необходими за заложените в законопроекта промени в системата на средното образование. Комисиите не подкрепиха проекта на Закона за народната просвета, внесен от депутата Валери Жаблянов.

И двата законопроекта предстои да бъдат обсъдени в пленарна зала.

УД____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©