Вторник,
  05 Юли 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Семинарно обучение на Синдиката на българските учители на тема “Съставяне и приемане на бюджета на системата за средното образование за 2015г."


Уважаеми колеги,

на сайта на СБУ в раздел: СБУ - АКЦЕНТИ : Социално-икономически : Бюджет са публикувани презентациите от проведеното на 30.01.2015г. семинарно обучение на Синдиката на българските учители на тема “Съставяне и приемане на бюджета на системата за средното образование за 2015г."

ПРЕЗЕНТАЦИИ:

1.„Анализ и оценка на изпълнението на бюджета за 2014 г. за средно образование“ - презентация на Соня Кръстанова, директор на дирекция "Финанси" в МОН

2.„Анализ на механизмите за формиране на средствата за работни заплати. Вътрешни правила за работните заплати“ – презентация на Дима Коцева, началник отдел в дирекция‚ Финанси“ на МОН

3.„Делегираните бюджети в образованието през 2015 г.“- презентация на Мариана Мотева, експерт в Министерство на финансите

4.„Акценти в подготовката на общинските бюджети през 2015 г.“ – презентация на Гинка Чавдарова – изпълнителен директор НСОРБ____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©