Събота,
  15 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

РЕШЕНИЕ № 801 от 3 декември 2014 година за изменение и допълнение на Решение № 633 на Министерския съвет от 2014 Г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2015 г.


Уважаеми колеги, в приложения файл е РЕШЕНИЕ № 801 от 3 декември 2014 година за изменение и допълнение на Решение № 633 на Министерския съвет от 2014 Г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2015 г.

Същото е публикувано и в раздел Нормативни документи на сайта на СБУ____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©