Сряда,
  27 Октомври 2021 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Усъвършенства се механизмът на разпределение на средствата за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от качеството


Министерският съвет прие промени в постановлението за определяне на субсидията за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексната оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда.

С постановлението, прието през 2012 г., се определя редът за предоставяне на допълнителни трансфери на държавните висши училища като стимул за постигнато качество на обучението и за подготовката на кадри в приоритетни професионални направления, съобразно необходимостта на пазара.

С промените датата, към която се отчитат стойностите на индикаторите, определени в Рейтинговата система на висшите училища в България, става 30 септември на годината, предхождаща периода, за който се отпускат допълнителните средства. В момента това е 1 януари на годината, за която се определя субсидията. Промените се предлагат предвид факта, че рейтинговата система се актуализира ежегодно към месец октомври и това е периодът, когато стартира кандидат-студентската кампания за следващата учебна година. Едно от основните предназначения на рейтинговата система е да подпомогне кандидат-студентите и техните родители при избора на висше училище.

В професионалните направления „Изобразително изкуство“, „Музикално и танцово изкуство“ и „Театрално и филмово изкуство“ се включват нови индикатори при определяне на комплексната оценка. Висшите училища, обучаващи студенти по тези специалности, развиват в по-голяма степен художествено-творческа и в по-малка степен научна дейност. Това формира ниски показатели за тях от рейтинговата система. Направеното изменение цели преодоляване на тази негативна тенденция като се предлага допълнение на показателите, формиращи комплексната оценка и тяхната тежест, с нови, които правят оценката по-представителна и балансирана.

Източник : МС____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2021 ©