Неделя,
  03 Юли 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Партньорство за качествено професионално дуално образование и обучение


На 21 януари 2015 г. в Централата на Синдиката на българските учители се проведе международна среща на представители на Профсъюзите за възпитание и образование (GEW) - Германия, с зам. министъра на образованието - Ваня Кастрева и експерти от МОН, с експерти от Централата на Синдиката на българските учители и с председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) - Емилияна Димитрова.

Срещата бе открита от председателя на СБУ - д.ик.н. Янка Такева. Участниците в събитието разискваха съществуващите добри партньорски отношения между двете синдикални структури и необходимостта от постоянна подкрепа в името на удовлетворяване на социално-икономическите и професионални права на учителите и в двете страни. Бяха представени съвместни перспективи за развитие на общото и професионалното образование. Дискутираха се възможности за бъдещи инициативи, ползвайки добрите практики за повишаване качеството на образованието в България и в Германия. Бяха обсъдени новите политики в професионалното образование и обучение в двете държави. Подробности в следващ брой на вестник „Учителско дело”.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©