Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Актуализирана информация за 2015 г. за Международен конкурс - "Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение и възпитание на децата и учениците” и "Учител на годината"


В раздел „Събития”, подраздел „Конкурси” е публикуван регламента за участие в Международен конкурс - "Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение и възпитание на децата и учениците” и анкетна карта за участие.

В панела „КОНКУРС УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА 2015 ГОДИНА” са публикувани Основни положения на организацията на Националния конкурс "Учител на годината" и анкетна карта за участие.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©