Неделя,
  03 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Национален златен приз „Човешки ресурси 2014“ за председателя на СБУ Янка Такева
На 15 януари 2015 г. в зала „Тържествена” на Централния военен клуб в столицата се състоя церемония по връчване на националния приз „Човешки ресурси 2014”. Той се присъжда за единадесети пореден път от управителните съвети на фондация „Човешки ресурси в България и евроинтеграцията”, Национално сдружение на организациите за социални услуги и списание „Човешки ресурси” на тези, които в сферата на своята професионална дейност имат най-голям принос за непрекъснатото професионално усъвършенстване и ефективното управление на човешкия потенциал, за внедрените иновации в тази област и за подобряване качеството и производителността на труда в звената и институциите, които ръководят. Целта на наградата е да се утвърди разбирането, че хората са най-ценният капитал, да се насърчат добрите практики в сферата на управлението и развитието на човешките ресурси, подчерта в приветственото си слово доц. д-р Ганчо Попов, председател на фондацията и на сдружението.Д.ик.н. Янка Такева бе удостоена с тази престижна награда за отстояване каузата в подкрепа на работещите в образованието, подобряване на статуса им и за защита на техните синдикални и професионални права. „Благодаря за националния златен приз „Човешки ресурси 2014“. Много трудно се носи такъв приз, защото ние работим в сферата на образованието, една изключително социална и публична дейност, в която всяка една наша грешка или всяка една наша добра политика се отразява върху развитието на човешките ресурси, на обществото и на отделната личност. И затова ние полагаме толкова много усилия. Ние всички носим отговорност пред обществото и затова, когато работим за развитието на човешкия капитал, трябва да пазим изконните ценности за съхраняване на българската идентичност и национална сигурност, които стоят в основата на развитието на човешките взаимоотношения, на икономиката, от която има нужда не само като граждани на нашата прекрасна страна, но и като хора, които в глобалния свят дават престиж, достойнство, самочувствие на българския народ и българската нация. Доцент Попов, безкрайно Ви благодаря, за умението Ви да забелязвате и поощрявате хората, които дават всичко от себе си, за да се случи това! Този приз го приемам не само като председател на СБУ, а и от името на всички български учители, които денонощно даваме силите, душата и сърцето си, за да се чувства всеки млад човек сигурен и да има стойностно, личностно развитие” – каза г-жа Такева, получавайки наградата.

Плакет и диплом в отделните категории получиха мениджъри на фирми и експерти по човешки ресурси, мениджъри на водещи компании и на фирми по подбор на персонала, обществени личности, посланици, депутати, ректори на университети, представители на общини, директори на домове за социални услуги, представители на работодателски организации, от неправителствения сектор и др. Сред носителите на приза „Човешки ресурси 2014” са Н.Пр. Шин Менг-Хо, посланик на Република Корея в нашата страна; Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата; проф. дтн Георги Михов, ректор на Техническия университет в София; доц. д-р Йордан Близнаков, директор на Междууниверситетския център за развитието на кариерата в УНСС; Минчо Казанджиев, кмет на община Ловеч; Иво Евстатиев, кмет на община Стрелча; Минка Владимирова, директор на дирекция „Социални дейности” в Столична община; Стоянка Загорчева, директор на дом за стари хора в гр. Шумен; Искра Петрова, директор на Защитено жилище за лица с умствени увреждания и др. Бе връчен и приз „Златно евро” на Димитър Стойков, кмет на община Плевен – за успешно реализирани европейски проекти.

За всички наградени, гости и организатори на събитието пяха и танцуваха танцов ансамбъл „Светлина”, балет „Веда Джуниър”, Академичен фолклорен ансамбъл, Коцето-Калки, ансамбъл „Чинари”, ансамбъл „Средец”, детска музикална формация „Пим-пам”.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©