Неделя,
  17 Октомври 2021 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

СБУ подпомогна свои членове, пострадали от бедствието в гр. Мизия
Синдикатът на българските учители дари 23 микровълнови печки на свои синдикални членове, пострадали от наводненията през изминалата година в град Мизия. Това се случи на 12 януари 2015 г. в сградата на община Мизия с участието на д.ик.н. Янка Такева - председател на СБУ, Пламен Димитров - президент на КНСБ, Емилия Бонева - председател на ОбКС - Враца и областен координатор на СБУ за Врачанска област, Маринка Великова - председател на ОбКС на СБУ - Мизия, в присъствието на кмета на общината д-р Виолин Крушовенски.

Микровълновите печки бяха раздадени на членове на Синдиката на българските учители в подкрепа на домакинствата им, които вследствие на наводненията през изминалата година изгубиха голяма част от имуществото си.Преди благотворителното събитие президентът на КНСБ Пламен Димитров и председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева се срещнаха с кмета на общината, с когото обсъдиха ситуацията в града. Стана ясно, че голяма част от пострадалите семейства са напуснали Мизия, с цел да търсят работа и препитание в по-големите градове. Безработицата към момента е 36,7% от 2000 работоспособни, а професионалната гимназия е само с 93 ученици. Кметът изтъкна, че градът разполага само с една линейка, която той е успял да осигури за спешни случаи. „При сериозни заболявания трябва да се чака обслужване от по-далечните райони, като Оряхово и Козлодуй”, добави той.

След проведения разговор президентът на КНСБ Пламен Димитров и председателят на СБУ д.ик.н Янка Такева поеха ангажимент да проведат среща с Лиляна Павлова, министъра на регионалното развитие и благоустройството, за да се потърси финансиране за ремонтиране и изграждане на домовете на пострадалите семейства.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2021 ©