Вторник,
  28 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Писмо на Ваня Кастрева, заместник - министър на образованието и науката, до началниците на регионални инспекторати в страната относно Действието на Колективния трудов договор за системата на народната просвета, сключен на 26.06.2014 г.


Република България

Заместник-министър на образованието и науката

№ 9105-391

1.12.2014 г.

ДО

НАЧАЛНИКА НА РИО

Относно: Действието на Колективния трудов договор за системата на народната просвета, сключен на 26.06.2014 г.

Уважаеми/Уважаема господин/госпожо Началник,

Разпоредбата на чл. 51б, ал. 1 от Кодекса на труда установява, че колективен трудов договор /КТД/ по отрасли и браншове се сключва между съответните представителни организации на работниците и служителите и на работодателите.

Уведомяваме Ви, че клаузите на подписания КТД на 26.06.2014 г. за системата на народната просвета между Министерство на образованието и социалните партньори са задължителни и следва да се прилагат за всички организации - страни по договора, при спазване на разпоредбата на чл. 57, ал. 1 на Кодекса на труда.

Социалните партньори са Съюзът на работодателите в системата на народната просвета в България, представляван от Надежда Николчева - председател, Сдружението на директорите в средното образование в Република България, представлявано от Стефанка Балева – председател, наричани „Работодатели“, от една страна и от друга страна, Синдикатът на българските учители към КНСБ с председател Янка Такева, Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ с председател Юлиян Петров и Независимият учителски синдикат към КНСБ с председател Аспарух Томов.

ВАНЯ КАСТРЕВА

Заместник-министър на образованието и науката____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©