Сряда,
  06 Юли 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Парламентарната Комисия по бюджет и финанси прие на второ четене проектобюджета за средното образование
На 16 декември 2014 г. парламентарната Комисия по бюджет и финанси в 43-то Народно събрание прие на второ четене внесените от Министерски съвет на 01.12.2014 г. законопроекти за държавния бюджет на Република България за 2015 г., за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2015 г. и за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2015 г. В заседанието на Комисията взеха участие Пламен Димитров, президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България, Николай Ненков, вицепрезидент на КНСБ, д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители към КНСБ и Асия Гонева, изпълнителен секретар на КНСБ.

По време на дискусиите по Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2015 г. д.ик.н. Янка Такева защити позицията на СБУ за проектобюджета за средното образование за 2015 г. Тя подчерта, че в проектобюджета на Министерството на образованието и науката не са предвидени 20 млн. лв. за целодневната организация на работа в средищните училища, както и целевите средства в размер на 6 млн. лв. за транспорта на учениците. Липсват и 5-те млн. лв. за осигуряването на единния разходен стандарт в извънучилищните образователни учреждения. Д.ик.н. Янка Такева ясно заяви тревогата си, че Решението на Министерски съвет №803 от 3.12.2014 г. е намалило единните разходни стандарти по видове учебни заведения с 5.3 млн. лв. Тя категорично настоя тези средства да бъдат възстановени, тъй като са предназначени за двукратното увеличение на минималните работни заплати на заетите в системата на средното образование с по 20 лв. от 1 януари и от 1 юли 2015 г.

„Смятам, че няма да оставите необезпечени националните програми за развитие на средното образование, които гарантират качественото образование и необходимите за тях средства са над 100 млн. лв. Националните програми са част от подписаното споразумение между българското правителство и Европейската комисия за изпълнението на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“ - каза на народните представители г-жа Такева. Тя благодари на всички парламентаристи, които подкрепят базисното средно образование и изрази надеждата си, че аргументираните искания на СБУ ще срещнат разбиране от членовете на парламентарната Комисия по бюджет и финанси.

Пламен Димитров, Николай Ненков и Асия Гонева представиха и аргументирано защитиха становището на Конфедерацията за правото на избор в условията на ранно пенсиониране и замразяването на пенсионната възраст. Последното бе основно искане на протестното шествие, организирано от КНСБ на 12 декември т.г. КНСБ настоява да се криминализира осигурителната измама, свързана с укриване на осигурителните вноски от самоосигуряващите се лица, както и да се приемат други мерки за повишаване събираемостта на публичните вземания. Друго искане на Конфедерацията е от 2015 г. да се въведе принципът на свободен избор на осигурените лица относно режима на осигуряване за ранно пенсиониране - чрез държавното обществено осигуряване или чрез професионалните пенсионни фондове, при запазване на действащите условия за пенсиониране. КНСБ предлага, считано от 2015 г. да бъде въведен принципът на свободен избор на лицата, родени след 31 декември 1959 г. - да се осигуряват задължително за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд или изцяло за пожизнена пенсия в държавното обществено осигуряване. През 2015 г. за всички категории осигурени лица да се въведе минимална възраст за пенсиониране и да не се увеличава възрастта за пенсиониране, като до 31.03.2015 г. се постигне дългосрочно решение на въпросите, свързани с пенсионната възраст и всички останали компоненти на пенсионната система, са други основни искания на Конфедерацията на независимите профсъюзи.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©