Събота,
  09 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Гласът на работеща България: „Няма да плащаме чуждите грешки с нашите пенсии, с нашите работни места, с нашите заплати”
На 11 декември 2014г. в столицата пред Министерския съвет и Народното събрание на РБългария се състоя Национален синдикално-граждански протест под мотото „НЕ на пенсионната реформа, орязваща правата на българските граждани и бюджет предлагащ единствено доживотен труд за мизерни пенсии и заплати!”, в защита на социалните права на българските граждани, организиран от Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ и нейните структури. В националното шествие участваха Синдикатът на българските учители и други браншови организации на КНСБ, с над 8 хил. души – учители, миньори, енергетици, здравни и социални работници, земеделци и работещите в сферата на културата от цялата страна.

Националното шествие-митинг на КНСБ е предупредителен знак към управляващите да обърнат внимание на социално-икономическите мерки, които Конфедерацията представи пред правителството и не бяха отразени в законопроекта за бюджет на Република България за 2015 г. и законопроекта за държавното обществено осигуряване за 2015 г. Конфедерацията и нейните структури се обявяват против увеличаване възрастта за пенсиониране на над два милиона работещи с четири месеца от 1 януари 2015 г. Синдикалистите недоволстват и от бюджета на държавата за 2015 г. относно замразяване на доходите и предвижданото съкращаване на десетки хиляди работни места в бюджетния сектор. Президентът на КНСБ Пламен Димитров призова управляващите да чуят гласа на работеща България. По думите му датата 11 декември не е случайна за провеждането на протестната проява, защото това е времето между първо и второ четене на проектозаконите. КНСБ е против планираното догодина увеличение на стажа и възрастта за пенсия с четири месеца и не приемат и по-плавното им покачване. Пламен Димитров категорично заяви, че от 2000 година насам България прави пенсионна реформа. „За тези 14 години увеличението на пенсионната възраст на жените е с 5 години и 8 месеца, а на мъжете с 3 години и 8 месеца. Стажът пък е увеличен с 14 години и 4 месеца за жените и с 12 години и 4 месеца за мъжете. Следователно, в България увеличаването на пенсионната възраст в значителна степен е превишило ръста на продължителността на живота и по тези въпроси всякакви претенции са несъстоятелни. Ето защо КНСБ се противопоставя на нови болезнени реформи в тази сфера, още повече че в най-силно икономически развитите страни от Европейския съюз те са отложени или съществено разсрочени във времето.

КНСБ не одобрява разчетените средства в проектобюджета за идващата година за някои сектори, в това число за образованието, което води до напрежение в системата. „Дадохме тревожно негативна оценка на проектобюджета за 2015 г., аргументирайки много наши предложения, които не видяха бял свят и критикувайки много от мерките в разходните политики, които обричат на мизерия и съкращения много от работещите в редица системи. Бюджетът за 2015 г. не генерира политики, които да водят към растеж. Няма мерки за стимулиране на икономиката и индустрията, на доходите, за да може да борим дефлацията“ - заяви Димитров и предупреди, че всички предприятия в енергетиката са пред блокиране и попита трябва ли това да стане факт през януари, за да видят управляващите, че от Конфедерацията са прави. Участниците в митинга отправиха призив към управляващите: „Няма да плащаме чуждите грешки с нашите пенсии, с нашите работни места, с нашите заплати! Всички заедно можем!”. Те настояха преди второ четене на законопроектите да бъдат намерени комплекс от мерки, за допълнителни разходи и политики, които да противодействат на посочените проблеми. Декларация от протестиращите с исканията на Конфедерацията и с конкретни предложения за промени в съответните закони, беше връчена на Министерския съвет и на председателя на 43-то Народно събрание.

В националния синдикален протест със собствен блок и масово участие изпъкна Синдикатът на българските учители – най-авторитетният и многочислен отраслов синдикат в страната, с председател д.ик.н. Янка Такева. В него участваха стотици учители и синдикални членове от Перник, Благоевград, Враца, Пловдив, Пазарджик, Плевен, Русе, Стара Загора, Хасково, Кюстендил, Сливен, Ямбол, София, Шумен, Смолян, от цялата страна. Техен говорител на трибуната пред парламента бе Красимир Попов – зам.-председател на СБУ и председател на Националния стачен комитет на Синдиката, който представи становището на Синдиката по проектобюджета. Той изрази притесненията на Синдиката от това, че бюджетът за средното образование е намален с 0,07 % за 2015 г. спрямо 2014 г., което е с 48 млн. лева по-малко от 2014 г. Не са предвидени средства за целодневната организация в средищните училища и за V клас в масовото училище, както и не са включени допълнително средства за транспортните разходи на учениците. В проектобюджета не са предвидени и средства за обезпечаване на националните програми, които се финансират от републиканския бюджет. Не са предвидени и средства за увеличаване на ЕРС, както и такива за извънучебните образователни звена. В този вид на проектобюджета за средното образование през идващата календарна година не са предвидени средства за увеличаване на работните заплати на учителите и не са осигурени средствата по изпълнение на приоритетни политики, свързани с националните стратегии: стратегия за развитието на педагогическите кадри; стратегия за въвеждането на професионалното дуално образование; стратегията за целодневната организация на работа в средищните училища и стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система. „Няма страна в Европейския съюз, която да намалява средствата си за образование. Ние не сме съгласни с рестриктивните мерки в бюджет 2015 г. Днес членовете на СБУ Ви казваме, бъдете мъдри и не отнемайте от децата, учителите и образованието - те са най-важният жизнероден стълб в духовния храм на българската идентичност. Ние няма да Ви позволим да разрушите този храм и да плащаме за Вашите грешки!“ – апелира Красимир Попов и завърши своята реч с думите на Христо Ботев: „Патриот е – душа дава за наука, за свобода, но не свойта душа, братя, а душата на народа!“ От трибуната прозвучаха призиви за наложителността да бъдат осигурени недостигащите средства, които са крайно необходими за системата, тъй като липсата им ще замрази развитието на всички досегашни политики за качествен учебно-възпитателен процес в системата на средното образование.

От трибуната пред парламента енергетици, миньори, учители и здравни работници настояха за незабавни и адекватни социални и антидефлационни мерки в секторите, които да бъдат обезпечени с Бюджет 2015.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©