Вторник,
  05 Юли 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

ИЗЛОЖБАТА „ЧУДЕСАТА НА БЪЛГАРИЯ”, ОРГАНИЗИРАНА ОТ ФОНДАЦИЯ „СОЗОПОЛ” В НДК


ЗА ИЗЛОЖБАТА „ЧУДЕСАТА НА БЪЛГАРИЯ”, ОРГАНИЗИРАНА ОТ ФОНДАЦИЯ „СОЗОПОЛ” В НДК, ЗАЛА 3.3.През 2015 г. Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) ще отбележи 70-та годишнина от своето създаване. Начало на честването на тази годишнина бе дадено в седалището на Организацията в Париж на 31 октомври т.г. и тя ще бъде отбелязвана и през цялата 2015 година. През 2016 г. България пък ще отбележи 60 години членство в ЮНЕСКО.

Във връзка с отбелязване на годишнините в България, съвместно с редица български държавни и неправителствени иниституции и под егидата на Националната комисия за ЮНЕСКО, Фондация „Созопол“ ще се включи активно в честванията и би желала да спомогне за популяризирането на българското културно-историческо наследство и особено на паметниците, които са в Списъка на ЮНЕСКО на световното наследство. Някои от проявите ще бъдат организирани в зала 3.3. на НДК, по време на които ще бъде показвана и постоянната изложба на Фондация „Созопол” - „Културното наследство на България – минало, настояще, бъдеще”. Изложбата е в изпълнение на едноименния проект. Организирана е от Фондация „Созопол” в партньорство с Националната комисия на България за ЮНЕСКО, с подкрепата на Информационна агенция „Стандарт нюз” и със съдействието на български музеи, други институции и частни лица.

Честването на тези годишнини са отличен повод за популяризиране на изложбата „Културното наследство на България – минало, настояще, бъдеще” в НДК и за насърчаване на учители и ученици да разгледат експозицията. При желание от страна на училищата, Фондация „Созопол“ може да осигури и екскурзоводи, които да разкажат за представените експонати, както и да предоставят нагледни материали за училищата. Специален кът в изложбата представя дейността на Фондация „Созопол” за утвърждаване на културното наследство като достояние на поколенията.

Фондация „Созопол” в партньорство с Националната комисия на България за ЮНЕСКО и със съдействието на български музеи и други институции създаде и поддържа постоянната изложба „Културното наследство на България – минало, настояще, бъдеще” в зала 3.3. на Националния дворец на културата. Тя бе открита на 26 октомври 2012 г. от Президента на България г-н Росен Плевнелиев и от Генералния директор на ЮНЕСКО г-жа Ирина Бокова. Изложбата популяризира богатото културно наследство на България чрез макети и фотоси на обекти на ЮНЕСКО и други знакови паметници от VІ – V век пр. Хр. до началото на ХХ век. Макетите са изработвани в продължителен период от време - от края на ХІХ до началото на ХХІ столетие и са уникални творби на изкуството

„...Със своите съкровища България наистина има значим принос в световната култура. Той се състои не само от вече вписаните паметници и природни забележителности, но и от тези, които по всяка вероятност ще бъдат вписани в бъдеще. Бих искала отново да окуража българското правителство, българските институции, местните власти, неправителствените организации и гражданското общество да продължат със своя ентусиазъм и усилия в тази насока. Искам също така да изкажа своето уважение към инициативата “Чудесата на България” на в. “Стандарт“, на Фондация „Созопол” и на всички техни партньори. Тази кампания създаде много добра обществена нагласа, за да може българския народ и, най-вече младото поколение в България да познава по-добре своята история и своето наследство.

В този глобален свят всички имаме нужда от това да знаем откъде идваме, каква е нашата идентичност. Може би сега се нуждаем от това познание повече отколкото по-рано, тъй като вече няма граници, които да ни пазят, няма граници, които да определят една идентичност. Опазването на наследството не е само поглед върху историята, то е по-скоро поглед към бъдещето. Затова отново искам да поздравя организатора на тази изложба - Фондация „Созопол...” (От словото на г-жа Ирина Бокова, Генерален директор на ЮНЕСКО, при откриване на изложбата „Чудесата на България” на 26 октомври 2012 г.)


____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©