Неделя,
  03 Юли 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Навършиха се 25 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето


Навършиха се 25 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето, която има огромен принос за насърчаването и закрилата на правата на децата по света. В 20 ноември Държавната агенция за закрила на детето проведе конференцията „25 години Конвенция за правата на детето - българският поглед”, която финализира обявената от ДАЗД в началото на годината кампания „2014 - година на правата на детето”, обединила усилията на институции, десетки общини, училища и детски градини, неправителствени организации, в името на най-добрия интерес на детето.

Целта на кампанията бе да насочи вниманието на обществото и институциите към потребностите и правата на децата в България, към реализиране на мерки, гарантиращи спазването у нас в пълнота на Конвенцията за правата на детето /КПД/ на ООН, ратифицирана от Великото Народно събрание на 11 април 1991 г., към активизиране на действия, целящи създаване на по-добри условия за живот и развитие на българските деца, както и към повишаване на тяхната информираност и активно отношение към въпросите, които ги засягат.Над 100 експерти и специалисти в областта на детските права, присъстваха на тържествения форум, на който бяха презентирани постиженията и предизвикателствата пред България и световната общност в изпълнение на КПД. Сред присъстващите бяха бившите председатели на ДАЗД Ширин Местан и Надя Шабани, бившият й заместник-председател Христо Монов, представители на администрацията на президента на Република България, бивши и настоящи заместник-министри и депутати, председатели на държавни агенции, на министерства и общини, на неправителствения сектор. Поздравителни адреси бяха получени от д.ик.н. Янка Такева - председател на Синдиката на българските учители, Деяна Костадинова - секретар по социални политики, младежта и спорта на Президента на Република България, проф. Тодор Танев - министър на образованието и науката, и от д-р Петър Москов - министър на здравеопазването.

Отговорност на възрастните е децата да растат в атмосфера на обич и доверие, каза Ваня Кастрева, заместник-министър на образованието и науката в своето слово при откриването на форума. Хюсеин Исмаил, заместник-омбудсмана на Република България и Георги Богданов, изпълнителният директор на Национална мрежа за децата също приветстваха участниците в конференцията.

“Много са предизвикателствата пред нас и политиките, които трябва да ни обединят: Изготвяне и приемане на Стратегия за ранно детско развитие и на визия за подкрепа на детето и семейството; Гарантиране на правото на детето на съответстващ жизнен стандарт; Разработване на индикатори, които да отчитат прилагането на разпоредбите на Конвенцията на правата на детето; Достъп на децата и семействата до адекватни ресурси; Ефективни мерки за преодоляване на детската бедност“, каза Ева Жечева, председател на ДАЗД при представянето на българския поглед към изминалите 25 години. Таня Радочай, представителят на УНИЦЕФ за България, доц. д-р Тодорова, представител на България в експертния комитет на Съвета на Европа за подготовка на Стратегията за детето 2016-2019 г. и Румен Андреев, председател на Съвета на децата към ДАЗД, очертаха приложението на Конвенцията на ООН за правата на детето в българските и международните условия и документи.

Десет години след приемането й - от 1999 г. до 2011 г., от 33% на 50% се е увеличил делът на записалите се в системата на образование в световен мащаб, показва статистиката на УНИЦЕФ. В същото време към старите се прибавят нови предизвикателства. Факт е, че икономическото развитие и растеж не са довели до подобряването на положението на всички деца по света. Милиони от тях живеят в условия на големи неравенства, вкл. и между половете, на бедност, конфликти, природни бедствия, епидемии, насилие, замърсяване на околната среда, климатични промени. Пътят напред е трасиран от няколко акцента - застъпничество за пълното прилагане на Конвенцията, информиране и включване на децата, осигуряването им на достъп до нововъведения и развитие, и др.

В края на форума бяха наградени победителите в Националния конкурс на ДАЗД: „Победи опасността”, в който 570 деца на възраст от 5 до 17 години с над 600 творби се състезаваха в 7 категории. С Плакети на ДАЗД бяха отличени победителите в конкурса „В подкрепа на детската безопасност”, в който участваха 17 институции - детски градини, училища, социални услуги за деца, общини, местни комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, общински центрове за работа с деца. Двата конкурса са част от Националната кампания с която ДАЗД отбелязва 25-годишнината от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето.

Светла СТРУМИНА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©