Събота,
  15 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Международни новини

5-ти октомври - Световен ден на учителя


Уважаеми колеги,

На 5-ти октомври, световният ден на учителя всички ние сме задружни и солидарни в защитата на качественото образование, нашите заплати и условия на труд. Никога преди това не сме имали такава нужда от взаимна международна подкрепа. Ние сме в една лодка, с една и съща цел: Искаме да бъдем уважавани като професионалисти и да бъдем справедливо възнаградени за нашата огромна отговорност в обучението на бъдещите граждани на нашите страни. На този ден се събираме заедно да празнуваме и да си спомним за нашите борби и битки. Ние не сме сами. Ние сме заедно във всичко това с подкрепата на над 30 милиона колеги от цял свят.

Желая Ви щастлив и силно обединен учителски ден!

Мартин Ромер

Европейски директор, ETUCEDear colleagues.

On this World Teachers Day of the 5 October we all come together in solidarity to defend Quality Education, our salaries and working conditions. Never before we have had more need to internationally support each other. We are in the same boat, with the same goal: We want to be respected as professionals and to be fairly rewarded for our huge responsibility in educating the future citizens of our countries. On this day we come together and celebrate and remind our struggles. We do not stand alone. We are in this together with the support from than 30 million colleagues from all over the world.

I wish you a happy and strong united Teachers Day.

Martin Rømer

European Director, ETUCE____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©