Вторник,
  28 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Международни новини

Среща на учителските синдикати от Балканските страни
На 23 януари 2014г. в София се проведе Втората среща на учителските синдикални организации от Балканските страни. Домакини на събитието са Синдикатът на българските учители и Синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа”. Основните теми, които се дискутираха, са привличането и задържането на младите учители в професията и мотивацията за членство в синдикалните организации.

Привличането и развиването на млади педагогически кадри е крайно наложително, поради застаряването на учителската професия. Инвестицията в млади преподаватели и привличането на най-способните млади хора към учителската дейност трябва да бъде приоритет на правителствата във всяка отделна страна. Решаването на този проблем е предизвикателство в близкото бъдеще, с което синдикатите в образованието в европейските страни и на Балканите трябва да се справят. Основният път е добрият социален диалог с управляващите. Успешните образователни системи вземат специални мерки, за да направят професията учител привлекателна и престижна, а финансовите стимули са елемент от тази политика. Докладите, изнесени от представители на учителски синдикати от Македония, Сърбия, Словения, Косово, Хърватска, Босна и Херцеговина, България съдържаха практики, становища, анализи по дискутираните теми и др.

Повече за дискусиите, гостите, взетите решения – на страниците на в. „Учителско дело”____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©